Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Västra Götalandsregion utlyser medel för hållbar platsutveckling

Västra Götalandsregionen utlyser nu medel för hållbar platsutveckling med fokus på hållbara organiseringsformer efter projektslut.

Hållbara platser

Inom Västra Götalandsregionens regionala serviceprogram utlyses nu medel för hållbar platsutveckling. Här finns chansen för 4-5 platser till en gemensam process för lärande och utveckling från maj 2021 till hösten 2022.

Verkar du på en plats med utmaningar i att skapa en attraktiv miljö för boende och företag? Finns viljan finns att från olika sektorer, gemensamt mobilisera insatser för samhällets utveckling?

Då finns en möjlighet för dig att beskriva dina utmaningar och söka medel för organisering av platsen långsiktigt. Inom satsningen erbjuds 4-5 platser att driva en process för lärande och utveckling om organisering för platsutveckling under perioden maj 2021 till hösten 2022. Representanter för platserna arbetar självständigt men deltar även i gemensamma aktiviteter tillsammans med andra platser i länet och med delleveranser längs vägen.

Utlysningens inriktning

Utlysningen ska ge ökade möjligheter för orter i länet att utvecklas här och nu men även stå rustade att hantera till exempel demografiska utmaningar, avfolkning eller effekter från en pågående pandemi. Alla orter/platser/byar har unika utmaningar men även unika möjligheter som ska vara utgångspunkten.

Här ska man utgå från de människor, företag och föreningar som finns på platsen och hur de vill skapa en attraktiv livsmiljö. Det handlar om att gräva där man står men att göra detta med grunden i en inkludering och öppenhet för de målgrupper som finns på platsen och med förmågan att lära av andra och våga ta till sig nya idéer.

Sökande platser ska kunna visa en medvetenhet om att olika värden på en plats behöver samverka; det handlar exempelvis om att näringsliv, service och kultur går hand i hand liksom den offentliga, privata och ideella sektorn.

Målet är långsiktigt organiserad platsutveckling

Målet är att de platser som medverkat lyckas organisera aktörerna på platsen långsiktigt. De kan ha startat utvecklingsbolag, tecknat idéburet offentligt partnerskap, bildat en gemensam samhällsförening eller någon annan organisationsform för att driva någon eller några av platsens utvecklingsfrågor framåt. Här kan samverkansformerna även bygga på BID-inspirerad samverkan (Business Improvement District).

Vilka kan söka?

Utlysningen riktar sig till organisationer/föreningar och/eller kommuner i Västra Götalands gles- landsbygder eller skärgårdsområden, för utvecklingen av ett geografiskt begränsat område med inte mer än 3000 invånare. Det kan vara en by eller ort, en samlingsplats eller dalgång osv. som förenar civilsamhälle, kommun och näringsliv i gemensamma utmaningar och möjligheter, och där det finns en potential till långsiktig ekonomisk bärighet för en organisering och drift över tid.

Enskilda näringsidkare och vinstutdelande aktiebolag kan inte söka stöd.

Utlysningen öppnar den 15 januari 2021 och stänger den 15 mars 2021 kl. 16.00

Beslut fattas i regionutvecklingsnämnden den 6 maj. Beviljade projekt förväntas starta i slutet av maj 2021.

Mer info finns på Västra Götalandsregionens hemsida


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!