Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Var med och påverka kommande näringslivspolitiskt program

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka näringslivspolitiskt program på remiss och du ges möjlighet till 1 maj 2019 att ha synpunkter på programmet. Ser du andra styrkor eller svagheter som kan komma att påverka tillväxten i kommun?

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska anta ett Näringslivspolitiskt program som beskriver vad Götene kommun strävar mot inom det näringslivspolitiska området under perioden 2019-2023.

Arbetet med detta pågår och en tidsplan är fastställd med målet att anta programmet i maj 2019.

Kommunstyrelsens utskott har arbetat med en SWOT-analys. Det innebär att kartlägga styrkor och svagheter som finns inom vår organisation samt externa möjligheter och hot som påverkar tillväxten i kommunen.

Det har skett en workshop med näringslivet och samtal har skett med Näringslivsföreningen i Götene.

I det näringslivspolitiska programmet föreslås fyra fokusområden:

  1. Företagsservice i toppklass
  2. Förutsättningar för företagande
  3. Samverkan med Näringslivet. Dialog
  4. Attraktionskraft

Ett förslag till Näringslivspolitiska program är nu framtaget och berörda parter skall få möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget går därför nu ut på remiss.

Näringslivspolitiskt program 2019-2023

Här hittar du det näringslivspolitiska programmet i sin helhet.

Näringslivspolitiskt program 2019-2023 Pdf, 503.5 kB.

Lämna synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också lämna dem på medborgarkontoret i Götene, skicka via e-post till kommunstyrelsen@gotene.se eller skicka med post till:

Götene kommun
Kansliet
533 80 Götene

Skicka in synpunkterna direkt:

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!