Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vad tycker företagen om kommunens myndighetsutövning?

Publicerad: klockan

Götene kommun deltar för första gång i en mätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Det är SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som står bakom mätningen.

Detta är en mätning vi genomför för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Götene säger näringslivschef Gert Rahm.

– Ett bra företagsklimat är en viktigt för vår kommun. Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler arbetstillfällen. Vi vill vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa.

I slutet av februari sänds en enkät ut till alla företag som under 2012 varit i kontakt med kommunen inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

– Det är viktigt att företagarna tar sig tid att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet för undersökningen. Resultaten kommer att utgöra ett värdefullt underlag för kommunerna i deras arbete för en effektivare myndighetsutövning gentemot företagare, menar Jan Torége, ansvarig för mätningen på SKL.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!