Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Socialt engagemang på Företagslunchen

Publicerad: klockan

Förstora bilden

Anna Dahlström och Kinna Segerstig kom till Företagslunchen för att skapa samarbete mellan förskolan och företagen i Götene.

På oktober månads Företagslunch på Arena Bowl handlade det om företags sociala engagemang – långt borta och nära.

Anna Dahlström som är förskolelärare i Hällekis och Kinna Segerstig som är förskolepedag vill gärna hitta samarbete mellan förskolan och företagen i Götene. De säger att förskolan inte alltid behöver köpa färdiga leksaker och material till sin verksamhet utan gärna kan tänka sig mer ofärdiga lekmiljöer. Önskemålet är utveckla miljöer både ute och inne med hjälp av material och spill från företag. Det är exempel på en idé för att stimulera barnens kreativitet och att lära dom att använda olika material.

Anna berättade om ett inspirerande exempel från Innovatum i Trollhättan. Hon såg där hur gamla videoband kan användas som dominobrickor. I stället för att hamna på återvinningen används nu VHS-band i kreativ lek på förskolan i Hällekis.

Bengt-Göran Nilsson har erfarenhet av att studiebesök av förskolebarn på Kinnex varit givande även för hans anställda. Han anser att det är positivt med ett socialt engagemang både för företaget och för skolan.

Bo Bergsten informerade kort om Pingstmissionen projekt för arbete med missbruksvård i Argentina. Det är en hjälpverksamhet som går ut på att starta olika typer av verksamheter i områden med svåra missbruksproblem. Några fotbollsungdomar från Götene har varit där för att hjälpa till genom att visa sina erfarenheter hemifrån och de har haft mycket positiva upplevelse med sig tillbaka hem. Bo sammanfattar dagen med att det gäller att visa omtanke och att det ger mycket tillbaka om man är med och bidrar.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!