Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Seminarium om Socialt entreprenörskap i Biosfärområdet - 10 maj

Socialt entreprenörskap är företag där idén till företaget har sitt ursprung i ett samhällsproblem. Sociala företag skapar samhällsnytta samtidigt som det finns krav på ekonomisk avkastning.

Socialt entreprenörskap är benämningen på företagande där affärsidén direkt härrör ur ett samhällsproblem (socialt eller miljömässigt) vilka man löser med innovativa och affärsmässiga metoder. Företagen existerar alltså för att skapa samhällsnytta samtidigt som man ställer krav på finansiell avkastning.

Seminariet kommer att fokusera på resultaten från den förstudie kring socialt entreprenörskap som nyligen genomförts i Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, finansierad av det delregionala tillväxtprogrammet.

Program

13.30-13.45 Introduktion - Vad är ett Biosfärområde?
Johanna Mac Taggart, Nationell MAB-koordinator.
Varför vill vi satsa på socialt entreprenörskap?
Gert Rahm, Näringslivschef i Götene kommun

13.45-14.15 Vad är socialt entreprenörskap och hur ska det definieras?
Fredrik Björk, Adjunkt, Urbana Studier vid Malmö Högskola

14.15-14.45 Finns socialt entreprenörskap i Biosfärområdet? En analys av nuläget. Stefan Molnar, Social Development and Analysis, Göteborg

14.45-15.15 Fika

15.15-15.45 Finansieringsmodeller och investeringar i socialt entreprenörskap. Bert-Ola Bergstrand, Socialt Kapital Forum

15.45-16.00 Slutdiskussion
Moderator: Fredrik Marcus, Näringslivsinriktad kommunutvecklare i Mariestads kommun

Tid: 10 maj 2011, kl. 13.30-16.00.
Plats: Aulan på Göteborgs Universitet (Dacapo), Magasinsgatan 4, Mariestad

Anmälan till:

Johanna MacTaggart
E-post: johanna.mactaggart@vanerkulle.se
Telefon: 0501-39 31 93

Hemsidor:
www.biosfaromrade.org

www.vanerkulle.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!