Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Rekordbetyg i företagsklimat

Enkätsvaren för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts och Götene tar ett rejält kliv i årets mätning. Den viktigaste frågan i enkäten är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. I år stiger betyget kraftigt till 4,5 på en 6-gradig skala.

Diagram över företagsklimatet som visar Götenes kurva som stigande lett fram till årets siffra på 4,5 i jämförelse med genomsnittskurvan för Sverige som i år ligger på 3,43.Förstora bilden

Diagram över företagsklimatsresultatet för Götene kommun och genomsnittet i Sverige.

Götene tar ett rejält kliv i årets undersökning. Det sammanfattande omdömet stiger kraftigt till 4,5 på en 6-gradig skala. Det högsta resultat som kommunen uppmätt sedan undersökningen startade 2001 och det högsta i Skaraborg, tillsammans med Grästorp (också 4,5). Totalt sett förbättrar sig Götene på 11 av 15 delfrågor, där kommunens service står för den största ökningen.

Man måste imponeras av Götene! Kommunen arbetar bra tillsammans med det lokala näringslivet för att stärka förutsättningarna. Vilket också leder till etableringar och en positiv utveckling", säger Anton Oskarsson på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Vi jobbar aktivt med insatser för att stärka företagsklimatet och resultatet av mätningen är en av flera pusselbitar för att följa upp insatserna. För oss är det viktigt att lyssna in för att få en bild av vad företagen tycker är centralt för utveckling här i Götene. Vi har under våren även genomfört ett antal djupintervjuer med företag i Götene för att få en fördjupad bild av vad företagen anser om kommunens utveckling och företagens framtidstankar i vår kommun. Stort tack till alla företag som varit med och besvarat enkäten från Svenskt Näringsliv om hur det är att driva företag i kommunen.

Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna släpps i september och vår förhoppning är att kunna bjuda in till en företagslunch kring resultatet till hösten.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!