Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nytt Leader-projekt är beviljat

Publicerad: 8 februari 2011
Nytt Leader-projekt är beviljat. Projektet är en förstudie om Lokala synergier: mat och energi.
Förstudien skall översiktligt kartlägga och undersöka bärigheten i de planer och idéer som finns kring miljöanpassad produktion av livsmedel och biogas hos flera olika intressenter i och omkring Götene. Syftet är främst att identifiera och synliggöra kommersiella och tekniska synergier vid en samordning av de olika delarna.

Bland annat finns planer på ett energieffektivt storskaligt växthus. Tankar finns också på ett lokalt slakteri med efterföljande förädling/charkuteri och eventuell även annan lokal matproduktion. Önskemål/planer finns hos såväl kommun som lokala lantbrukare, livsmedelsindustri och transportföretag om utbyggnad av biogasproduktion samt distribution och förädling av denna till fordonsgas. Även idéer kring lokalproducerad koldioxid finns. Idén är att förädla lokala råvaror till livsmedel och energi på ett sätt där även biprodukter utnyttjas och återförs i ett lokalt kretslopp.

Förstudien syftar också till att initiera en samverkan mellan de intressenter (främst lokala) som har förmågan och viljan att organisera och konkretisera planerna om de visar sig ekonomisk och tekniskt realiserbara.
 
Projektägare: Götene kommun
Projektperiod: 20110104-20111231
Projektbudget: 1 162 100 kr

Information om Leader


LEADER är en metod att jobba med lansbygdsutveckling inom EU:s Landsbygdsprogram perioden 2007-2013. Syftet är att på olika sätt utveckla bygden och landsbygdens näringsliv för att ge bättre möjligheter till boende, bättre boendemiljö, sysselsättning och företagande på landsbygden. Det kan till exempel vara att nya företag skapas, nya arbetstillfällen kommer fram, nya produkter utvecklas, människor flyttar in eller fler turister besöker området. Projektet inom LEADER ska kännetecknas av ett kreativt och innovativt arbetssätt med lokal förankring samt att verksamheten bygger på samverkan och nätverkande.

Kontaktperson:
Juliane Bettzieche
Telefon: 0511-38 63 94
E-post: juliane.bettzieche@gotene.se
 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!