Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommun och näringsliv tillsammans för ännu vassare upphandlingar

Tre män och två kvinnor står uppställda.Förstora bilden

Susanne Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Götene, Christer Johansson, upphandlingsstrateg, Niclas Karlsson, Ordförande Företagarna, Emelie Thim, Näringslivsstrateg och Mikael Knutsson, näringslivsföreningen. Klicka på bilden för att förstora.

Hur kan kommunen få bästa produkt på marknaden till lägsta möjliga pris, och hur kan vi få fler lokala företagare att lämna anbud i kommunens upphandlingar - det var frågor som diskuterades på ett gemensamt möte mellan representanter för Götenes näringsliv och kommunen i veckan.

Möjlighet för lokala företag att växa och ta nya marknader

På initiativ från näringslivsföreningen i Götene, som representerar näringslivet i Götene kommun, samlades i veckan en arbetsgrupp med företagare, politiker och tjänstemän i Götene kommun för att diskutera arbetet med upphandlingar.

Syftet med mötet var att de lokala företagen ska ges så goda förutsättningar som möjligt att delta i upphandlingar. På det sättet kan kommunen få fler anbudslämnare. -Det finns ett stort engagemang för lokal tillväxt från företagarna i Götene och upphandling är en central fråga.

– Vet vi vilka upphandlingar som planeras i ett tidigt skede så kan vi också jobba aktivt och stötta potentiella anbudsgivare säger Mikael Knutsson från näringslivsföreningen i Götene.

Lagen om offentlig upphandling reglerar kommunens upphandling

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping. Här sköts samordning och ledning av upphandlingsverksamheten i de sex kommunerna och man administrerar övergripande upphandlingsärenden. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar kommunens upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader.

– Svenskt näringsliv gör varje år en undersökning av företagsklimatet och där framkommer att Göteneföretagarna anser att kommunen arbetar bra med upphandlingsfrågan men vi vill alltid vässa oss, säger Christer Johansson, upphandlingsstrateg på Upphandling Västra Skaraborg som är den enhet som genomför upphandlingar åt bland annat Götene kommun. Han förtydligar också att leverantörerna inte kan vara med att skapa förfrågningsunderlag då det strider mot gällande lagstiftning.

– Samarbetet mellan kommun och näringsliv handlar snarare om det strategiska arbetet kring upphandling där kommunen får input av det lokala näringslivet säger Johansson.

Kommunen vill få bästa möjliga produkt till lägsta möjliga pris

Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på bästa sätt till önskad kvalitet och till lägsta möjliga kostnad. Genom upphandling skapas också konkurrens mellan leverantörer som leder till nyskapande och utveckling av verksamheten. Upphandling av varor och tjänster är viktig för att säkerställa kvaliteten i servicen till kommunens invånare.

Att dra nytta av företagens kompetenser och ta reda på vad det lokala näringslivet kan leverera är en del i detta arbete vilket innebär att man ger sitt eget näringsliv möjligheter att utvecklas och får samtidigt möjlighet till att fler lämnar anbud vilket kommer ge kommunen bättre avtal och spara pengar.

Upplägget ger företagen i Götene möjlighet att vara med och hjälpa till vilket skapar både vassare upphandling och möjlighet till affärer. Det är helt omöjligt för en kommun att göra detta själva, man måste hjälpas åt säger Niklas Karlsson, ordförande i Företagarna i Götene.

Dialogen är viktig

– Att vi, näringslivet och kommunen, kan mötas på det här sättet är en gammal tradition i Götene och det är oerhört värdefullt. På detta sätt kan vi få till en naturlig och bra dialog och vi får värdefull input från dem det berör direkt, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson.

– Detta möte var en bra början. Arbete hjälper båda parter att identifiera hur vi kan jobba för fler lokala anbudsgivare. Det kan bland annat handla om att erbjuda oerfarna anbudsgivare utbildning på området säger Emelie Thim, näringslivsstrateg i Götene kommun.

Kontakt

Emelie Thim, näringslivsstrateg
E-post: emelie.thim@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 09

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!