Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunledningens månadsbesök i maj var hos Arla

Publicerad: 25 maj 2012
På Götene mejeri produceras, förädlas, lagras och distribueras produkter från såväl det egna mejeriet som från andra ysterier i Sverige och Danmark. Klicka på bilden för att förstora.

På Götene mejeri produceras, förädlas, lagras och distribueras produkter från såväl det egna mejeriet som från andra ysterier i Sverige och Danmark. Klicka på bilden för att förstora.

Mejerichef för Smör och Blandprodukter, Krister Salqvist, tog emot och berättade om företaget på kommunledningens företagsbesök i maj.
Innanför samma staket på Arlaområdet i Götene finns förutom Smör och Blandprodukter också Arla Ost och Alexander samt det separata bolaget Semper.

På mejeriet i Götene produceras bland annat Bregott, Svenskt Smör och Lätt&Lagom, Billingeost, Wästgöta Kloster och Riddarost för att bara nämna några. Mjölkinvägningen i Götene är för närvarande 240 000 ton. 565 personer är anställda på Arla och cirka 100 på Semper. I höglagret Alexander lagras såväl Götenes mejeriprodukter som ost från de övriga svenska ysterierna inom Arla.

Götene är också en distribunal för den svenska marknaden. Det innebär att allt matfett, svensk hårdost och specialostsortimentet samlas, packas om och distribueras till kunderna härifrån.

Götene mejeri är kopplat till en biobränsleanläggning och Arla har i sitt miljöarbete anlagt ett våtmarksområde som bidrar till att kväve och andra ämnen binds och kan tas om hand i stället för att spridas i miljön.

Arla ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arlas globala produkter säljs under tre välkända varumärken - Arla®, Lurpak®, och Castello® - i mer än 100 länder och kärnmarknaderna är Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland och Holland. Visionen är att bli ledande mejeriföretag i Europa.  

Arlas mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade livsmedel som skapar inspiration, trygghet och välbefinnande. Fokusområden är expansion på kärnmarknader, global marknadsföring av de tre välkända varumärkena, fördubblad budget på forskning och utveckling, utvecklad försäljning av vassleprotein och reducering av koldioxid med 25 procent till år 2020.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!