Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunledningen mötte Götene-andan hos Hägnander & Larsson

Publicerad: klockan

Från vänster: Åke Fransson, Ann-Marie Widegren, Kenth Selmosson alla från kommunen, Torbjörn Hägnander och Lars Svensson från Hägnander & Larsson AB som visar en detalj som är tillverkad med en precision på 5 tusendels mm i trådgnistmaskinen i bakgrunden. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Från vänster: Åke Fransson, Ann-Marie Widegren, Kenth Selmosson alla från kommunen, Torbjörn Hägnander och Lars Svensson från Hägnander & Larsson AB som visar en detalj som är tillverkad med en precision på 5 tusendels mm i trådgnistmaskinen i bakgrunden. Klicka på bilden för att förstora.

Kommunledningen var och träffade Torbjörn och Lars på Hägnander & Larsson AB, tillverkare av formverktyg åt plastindustrin.

Hägnander & Larsson AB grundades av Lennart Hägnander och Henry Larsson 1964. Företaget hade sina första lokaler i Holmestad bygdegårds källare. 1977 flyttade man till nybyggda lokaler i Götene. Lennart och Henry drev företaget fram till 1997 då man sålde till GEPE Group. Man hade då byggt upp en kundkrets som än idag är kunder. Med GEPE som ägare investerade företaget i höghastighetsfräs, sänkgnist- och trådgnistmaskiner. Lars Svensson har sedan 1998 varit VD och år 2008 köpte han företaget av GEPE Group. Lokalerna är utbyggda i tre etapper. Årsomsättningen är ca 7 miljoner kronor och man har 7 anställda.

Företagets huvudsakliga inriktning har alltid varit högkvalitativa formverktyg åt plastindustrin och i den moderna maskinparken utför man även viss legotillverkning.

Verktygsmakare i Sverige har svår priskonkurrens från Kina, även om priserna på senare tid har stigit något. Uppskattningsvis tillverkas ca 90 procent av alla verktyg till svensk plastindustri idag utomlands. Endast ett mindre antal verktygsmakerier finns kvar i Sverige, de flesta i samma storlek som Hägnander & Larsson. Man kan anta att det är de skickligaste företagen som har överlevt och finns kvar på marknaden.     Branschen får och kan heller inte bli mindre om formsprutsindustrin på sikt ska överleva och ha en framtid i Sverige.

Hägnander & Larssons styrka är den kompetens som företaget erbjuder sina kunder vid produktframtagning och den känsla och precision som finns i produktionen. Ett nytt verktyg kostar mellan ett hundra tusen och två miljoner kronor. I genomsnitt tillverkar man cirka tio nya verktyg per år. En viktig del i verksamheten är även justeringar, reparationer och service av befintliga verktyg för plastindustrierna i närområdet. Bara i Götene finns tre större plastindustrier; Nolato Gota, Götene Plast och Prototal PDS (tidigare Gepe-Biwex). I grannkommunerna finns ytterligare flera stora plastindustrier som är kunder hos Hägnander & Larsson.
Företaget har idag mycket erfarna medarbetare. Den senast anställde började 2002. Det tar i storleksordningen minst fem år att lära sig yrket och det är inte helt lätt att hitta nya medarbetare som har tillräckligt intresse och den noggrannhet som fordras för yrket. För närvarande finns en praktikant från Vadsbo-gymnasiet på plats. Samarbetet med industrigymnasier är ett sätt att säkerställa en framtida nödvändig föryngring av företaget.

Lars Svensson berättar om ett informellt nätverk som finns mellan tillverkande företag i Götene. Man tackar sällan eller aldrig nej till en kundförfrågan även om man är fullbelagd, utan man hjälper varandra och lägger jobb hos varandra i nätverket. Vi kan väl kalla detta för ”Götene-andan” säger Lars.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!