Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Internationell etablering till Götene

Det är med glädje Götene kommun välkomnar Sempers etablering av ett logistikcenter i Götene. Etableringen, som innebär att ett utlandsägt bolag förstärker sin närvaro i Sverige, betyder såväl fler arbetstillfällen som en stärkt position inom logistik för kommunen. Etableringen är ett resultat av ett fördelaktigt geografiskt läge och god samverkan mellan flera parter.

Att få en etablering av internationell karaktär i Sverige och på en mindre ort är inget som sker dagligdags, snarare är det ganska sällsynt. För även om Semper funnits länge i Götene, ägs de av den internationella livsmedelskoncernen Hero Group som har verksamhet i 16 länder. Kommunstyrelsens ordförande i Götene, Susanne Andersson och oppositionsråd Åsa Karlsson är mycket glada för Sempers nya etablering och hoppas att den kan ge ringar på vattnet.

Det känns fantastiskt roligt och spännande att Semper väljer Skaraborg och Götene för sin nya etablering. Att ett internationellt företag stärker sin närvaro här visar på att vi har ett fördelaktigt geografiskt läge och attraktiv mark", säger Susanne Andersson.

Logistikcentret kommer att byggas och ägas av fastighetsutvecklaren CH Square och kommer att ligga mellan nya och gamla E20 i höjd med Rasta. Området är sedan flera år planlagt för verksamheter och kommunen kommer nu att förbereda infrastruktur, såsom vägar, vatten och avlopp som möjliggör ytterligare företagsetableringar.

Sempers nya etablering kommer att innebära cirka 40 nya arbetstillfällen.

Vi för samtal om kompetensförsörjning med Logent, som ska drifta lagret åt Semper. De har stor erfarenhet av att arbeta med människor som står lite längre ifrån arbetsmarknaden och vi har en gemensam ambition om att samarbete kring detta område även här", berättar Jerker Andersson Liljestrand, kommunchef i Götene.

God samverkan en framgångsfaktor

Arbetet med att landa etableringar kräver att man kan hantera förfrågningar med skyndsamhet och att det finns en god samverkan mellan flera parter.

I Skaraborg samarbetar samtliga 15 kommuner för att främja investeringar och marknadsföra Skaraborgs möjligheter mot omvärlden genom Business Region Skaraborg. En stor del av arbetet handlar om att ta fram och paketera information om ledig industrimark så det blir känt för omvärlden vilka möjligheter som finns och stötta kommunerna i de etableringsprocesser som sker.

Etableringen visar på vikten av att vi arbetar genomtänkt och tillsammans för att gynna leveranser och processer gentemot kunden. Vi har haft god dialog med alla parter och vi kan konstatera att samarbetet med Business Region Skaraborg ger utväxling", säger Emelie Thim, näringslivsstrateg på kommunen.

"Det är mycket glädjande att Semper fortsätter att investera och utveckla sin verksamhet i Götene. Etableringen skapar nya möjligheter, inte minst ur ett logistiskt perspektiv som gynnar och stärker hela Skaraborg. Det känns även mycket bra att vår goda samverkan ger resultat", säger Alexandra Norlander Tornberg, etableringsansvarig på Business Region Skaraborg.

Vid frågor kontakta

Emelie Thim, näringslivsstrateg
Telefon 0511-38 60 09
E-post emelie.thim@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!