Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Handlingsalternativ för Falkängens framtid

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Falkängens framtid engagerar många. Byggnaderna i Falkängen är i stort renoveringsbehov och kommer att kosta många miljoner kronor att renovera. En utredning om olika handlingsalternativ för området har tagits fram. Under utredningstiden har kommunen fått ett erbjudande om att sälja byggnaderna i Falkängen till nuvarande arrendator. Under våren 2019 kommer kommunfullmäktige besluta om att sälja Falkängen eller inte.

Falkängen är ett viktigt besöksmål och kulturnav för Kinnekulle och Götene kommun. Det erbjuder en kombination av hantverksbutiker, café och boendeanläggning där besökarna kan bo, äta och handla. Falkängens utbud är en populär reseanledning för besökarna och har därmed en nyckelroll i Kinnekullebygdens besöksnäring. Området har även stor betydelse för andra aktörer inom besöksnäringen på Kinnekulle. Falkängen utgör därmed en viktig aktör i kommunens besöksnäring.

Stort underhålls- och renoveringsbehov

Byggnaderna i Falkängen har ett stort renoverings- och underhållsbehov. I nuläget tar kommunen ut en låg hyra i förhållande till driftkostnaderna för anläggningen. De senaste sju åren har driften för Falkängen kostat kommunen 4,6 miljoner kronor, vilket innebär ett avsteg från kommunens hyressystem enligt självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen anger att kommunen inte tar ut lägre eller högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för drift eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Det betyder att när kommunen hyr ut lokaler och fastigheter till externa hyresgäster (till exempel idrottshallar till föreningslivet) betalas hyror enligt självkostnadsprincipen.

Byggnadernas skick blir allt sämre ju längre tiden går. För att renovera Falkängen till ett gott skick har en extern konsult (Ateljé Arkitekten) uppskattat kostnaderna till omkring 20 miljoner kronor.

Stort engagemang kring Falkängens framtid

Falkängens framtid engagerar såväl kommuninvånare som besökare och olika verksamheter. Bland annat har en namninsamling och olika synpunkter och inspel lämnats in till Götene kommun. Det har poängterats vikten av att Falkängen finns kvar som kultur- och besöksnav i Hällekis och på Kinnekulle.

Anbud från nuvarande arrendator

Götene kommun är fastighetsägare av Falkängen men hyr ut området till en arrendator som har nyttjanderätten på byggnaderna och marken som utgör Falkängen. Nuvarande arrendeavtal går ut den 31 december år 2020.

Hur Falkängen ska skötas efter 2020 har utretts sedan ett år tillbaka. Kommunen är mån om att fatta ett beslut som kan leda till att utvecklingen av Falkängen kan ske på lämpligaste sätt.

Under utredningstiden har det kommit in ett erbjudande från nuvarande arrendator om att köpa byggnaderna i nuvarande skick för 1,5 miljoner kronor.

Tidplan för Falkängen

Götene kommun kommer att fatta ett beslut i ärendet att sälja eller inte sälja byggnaderna vid Falkängen till nuvarande arrendator under pågående arrendetid under våren 2019. Den 20 februari behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, ärendet och den politiska beslutsgången är påbörjad.

Kontaktperson

Om du har frågor kring ärendet är du välkommen att kontakta:

Juliane Thorin Kommuntutvecklare
Telefon: 0511-38 63 94
E-post: juliane.thorin@gotene.se

För att framföra dina synpunkter kring olika handlingsalternativ, vänligen kontakta våra förtroendevalda politiker.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!