Lyssna

Publicerad klockan .

Företagen ger kommunens myndighetsutövning höga betyg

Götene kommun rankas på plats 14 av totalt 198 kommuner när företagen själva får tycka till om hur kommunen genomför sin myndighetsutövning. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR) kvalitetsmätning Insikt. Brandskyddstillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd är sådant som företagen har tyckt till om. Det är kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet mäts i Nöjd kundindex (NKI).

Bygglovshandläggare Christer Hjälm och Camilla Brandell står i ett rum och ser glada ut. Förstora bilden

Bygglovshandläggare Christer Hjälm och Camilla Brandell är glada över betyget från företagarna.

Insikt är en av flera kvalitetsmätningar som mäter den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. I SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat visas inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.

Företagens upplevelse av vår myndighetsutövning är en central del av vårt näringslivsklimat. Tillsammans har vi, politiker och våra duktiga tjänstepersoner, under lång tid arbetat målmedvetet mot ett serviceinriktat, lösningsorienterat och pedagogiskt bemötande, vilket visar sig tydligt i den här mätningen”, säger Johan Månsson, kommunstyrelsens ordförande.

Bygglov klättrar stort i placering

Götene kommuns bygglovsavdelning rankas dessutom på plats 13 av de 175 kommuner som är med i undersökningen för just detta myndighetsområde. Det är en stor förbättring sedan 2022, då kommunen placerades på plats 50 och Götenes bygglovsavdelning är därmed en av de tre kommuner som har förbättrat sig mest.

Det är fantastiskt roligt att de vi är till för tycker att vi gör ett bra jobb. Vi har ett starkt fokus på just service och vi jobbar hela tiden med att försöka förbättra vår verksamhet för våra kommuninvånare och företagare. Det är glädjande att det märks i undersökningen”, säger Camilla Brandell, bygglovshandläggare på Götene kommun.

Nyfiken på att få veta mer?

Du kan läsa mer om undersökningen och se alla resultat på Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023 | SKR.

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Emelie Thim, näringslivsstrateg
E-post: emelie.thim@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 09

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!