Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Filmregissören Anette Lykke Lundberg fick Vänerstipendiet 2018

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Anette Lykke Lundberg fick Vänerstipendiet 2018 för sin film "Mellan bleke och storm"

Anette Lykke Lundberg, regissör och filmklippare fick Vänerstipendiet 2018 för sin film "Mellan Bleke och storm"

“Mellan Bleke och storm” följer tre generationer yrkesfiskare på Vänern i alla väder och årstider. Var och en med sin speciella personlighet och sin egen fiskemetod. Alla tre bedriver på sitt vis ett småskaligt och uthålligt fiske, med biologisk mångfald som mål och medvetet val. En dramatisk och underhållande dokumentärfilm där kontrasten mellan naturens hårda villkor och bländande skönhet blir en del av berättelsen. Mellan bleke och storm sågs av över 2 000 000 tittare när den visades på SVT.

Vänerstipendiet delades ut av Karlstads kommun i samband med Vänertinget 2018.

Vänerstipediet

I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att belöna gärningar som främjar kunskaperna om Vänern. Avkast­ningen från fonden har tidigare delats ut vid det så kallade Väner­tinget som enligt en fastställd turordningslista hållits varje höst av en värdkommun.

Av olika skäl kommer stipendiet ur Vänerfonden i fortsättningen att delas ut under lite andra former. Bakgrunden är bland annat att en ny sammanslut­ning kring Vänern tagit form (Vänersamarbetet) samt att jubileumsfonden som sådan har permuterats av Kammarkollegiet.

Den nya sammanslutningen Vänersamarbetet bildades 2015 för att stärka medlemmarnas utvecklingsar­bete och driva strategiska Vänerfrågor offensivt och effektivt. Arbetet leds av en styrelse bestående av politiker från de tretton medlemskommunerna, som överensstämmer med de tretton kommuner som skänkte 400-årsgåvan till Karlstad.

För att effektivisera och samordna resurserna kommer stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern i fortsättningen att hanteras och delas ut i samverkan mellan Karlstads kommun och Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter:

  • Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern.
  • Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev för Jubileumsfonden för Vänern.
  • Stipendiet delas ut vid någon av Vänersamarbetets sammankomster.
  • Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans med representant från Vänersamarbetet.
  • Prissumman höjs till 20 000 kronor.

 


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!