Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Det finns synergier mellan lokal mat och energi

Publicerad: 1 november 2011
Projektet "Lokala synergier mat och energi" är en förstudie. Det har identifierat att vid en samordning av olika delar i ett grönt kretslopp är resultatet större än summan av varje enskild del.
I januari i år fick Götene kommun beviljat över en halv miljon kronor från Leader Västra Skaraborg till projektet Lokala Synergier Mat och Energi. Målet har varit att kartlägga och undersöka bärigheten i planer och idéer som finns kring miljöanpassad produktion av livsmedel och biogas hos flera olika intressenter i och omkring Götene. Projektet som är en förstudie har också identifierat kommersiella och tekniska synergier vid en samordning av de olika delarna i ett grönt kretslopp.

Idag samlades Arla, Svenska Gårdar, NVS/Imtech Process, Alfred Pedersens Tomater samt Götene Kyltransport för att signera en avsiktsförklaring. De fem företagen ska nu gemensamt skicka en ansökan till Energimyndigheten för att söka medel för att driva projektet vidare.

Förstudien Leader Synergier Lokal Mat o Energi ska vara färdig först våren 2012.
Projektet har varit i dialog med många olika intressenter i närområdet och intresset har varit stort. Klimatfrågan är högaktuell. Det här är ett miljövänligt projekt, det handlar om energieffektivisering samt en reduktion av användandet av fossil energi. Det handlar om klimatsmarta investeringar som ger konkurrenskraft till samtliga intressenter. NVS/Imtech Process är experter på hållbar utveckling av energikällor.

Idén är att förädla lokala råvaror till livsmedel och energi på ett sätt där även biprodukter utnyttjas och återförs i ett lokalt kretslopp. Den pågående förstudien föreslår en byggnation av ett energieffektivt storskaligt växthus. Alfred Pedersens Tomater har god erfarenhet med detta både i Danmark och i Skåne. Svenska Gårdar kan tänka sig att bygga en köttförädlingsanläggning. I Götene finns redan idag Arla, som har ett konkret behov för att nå sina klimatmål. Götene har ett enastående strategiskt läge, man når 90% av Sveriges livsmedelsproducenter inom fyra timmar med Götene kyltransporter!

-Vi hälsar de här företagen varmt välkomna! Vi har kommit ett steg närmare en grön lösning. Dessutom kan betyda flera nya arbetstillfällen det betyder mycket för en kommun som Götene, säger Kenth Selmosson, kommunstyrelsens ordförande.
 
För mer information:
Maria Nordström
Kommunutvecklare
Telefon: 070-890 75 10
E-post: maria.nordstrom@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!