Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Årets pristagare på näringslivsgalan 2017

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Stående från vänster, Robert Jonsson E-logistik, Anna Håkansson Vaccinia, Sven Lans Götene UFO, Peter Karlsson Mellomgården, Fullösa., Mikael Knutsson Vaccinia, Christer Åkesson, Anna Hertzig, Åkesson junior, Elsie och Gunnar Ljungström Bäckgården Skeby. På knä: Eva-Britt Bolin Vaccinia, Maria Barath och Patric Norismaa Järnia / Sport Inn.

Näringslivsgalan 2017 ägde rum den 9 november och nio pristagare hyllades i olika kategorier.

Årets Företagare 2017

Götene UFO AB har genom hårt arbete, genuin ledning, utvecklat företaget på ett imponerade sätt, skapat arbetstillfällen och utökat sin verksamhet i Götene med bibehållen lönsamhet i en hårt konkurrensutsatt bransch, drivit sitt företag så att de blir ett föredöme, inte bara för sin bransch utan för allt företagande.

Jury och kriterier:

Företagarna i Götenes styrelse efter organisationen Företagarnas riktlinjer.

Årets Nyföretagare 2017

Vaccinia har med ett genuint engagemang och ett behovsanpassat koncept skapat en explosionsartad tillväxt på kort tid, och har alla förutsättningar för att fortsätta sin resa i samma takt. Ett mycket kompetent team som sätter kunden i fokus borgar för kvalité, nöjda kunder och fortsatt framgång.

Jury och kriterier:

Representanter för Företagarna i Götene, Näringslivsföreningen och NyföretagarCentrum. Kriterier: Entreprenörens affärsidé och förutsättning att nå framgång, skriftlig och muntlig presentation

Årets butik 2017

Järnia / Sport Inn. Kundernas motivering: Med omdömen som "Bästa butiken - här finns allt", "Fina kläder för ett bra pris och med bra kvalitet", "Här finns ju allt och lite till!" är det lätt att förstå att Järnia / Sport Inn blev Årets butik. En fantastisk butik med ett vänligt och varmt bemötande. Med ett stort sortiment och ett personligt bemötande har butiken funnit sin plats hos kunderna.

Jury och kriterier:

Jury utser Årets butik efter kriterierna som utbud, nytänkande, bemötande och tillgänglighet, bland 5 finalister framröstade av butikskunderna; Albinos, ELON, Handlarn i Källby, Järnia / Sport Inn, Mörk och söner.

Årets Lantbruks-företagare 2017

Peter Karlsson, Mellomgården, Fullösa.
Motivering: En av Sveriges främsta grisföretagare med ständigt framåtänkande och vilja att utveckla sitt företag, som nu har en väl fungerande modern, större grisproduktion med gott resultat.

Jury och kriterier:

LRF kommungrupp. Tilldelas en LRF-medlem som med uthållighet, kontinuitet och nytänkande, ser möjligheter att utveckla sitt företag i en gårdsbaserad verksamhet med jord-, skog- eller djurproduktion.

Årets Specialpris 2017

Christer och Jerry Åkesson. Motivering: Årets pristagare har under lång tid, med stort engagemang utvecklat sitt företag och på ett föredömligt sätt visat att det är möjligt att bli nummer ett i Sverige på sitt handelssegment. De har lockat långväga kunder till övrig handel i Götene och som fastighetsägare visat samhällsengagemang och gjort insatser för att det lokala näringslivet i Götene ska kunna utvecklas.

Jury och krieterier:

Näringslivschef Götene kommun och ordförande i Näringslivsföreningen
Tilldelas en person som under lång tid och med stort engagemang arbetat för att det lokala näringslivet ska kunna utvecklas.

Årets Lärare 2017

Anna Hertzig.
Motivering: För sin integrering av svenskundervisning och industribesök, stort engagemang i Samarbete Skola Arbetsliv och konkret entreprenöriellt lärande på elevens val.

Jury och krieterier:

Näringslivschef Götene kommun och ordförande i Näringslivsföreningen.Tilldelas person eller arbetsgrupp i kommunens skolor som främjar entreprenöriellt lärande i samverkan med näringslivet.

Årets Tillväxtbolag 2017

Bäckgården Skeby
Motivering: Kommunens mest snabb-växande bolag.

Jury och kriterier:

Almi Väst Företagspartner. Kommunens mest snabb-växande bolag enl. riktlinjer. Selektering i september på senaste bokslut via UC, 5-249 anställda, 5-500 Mkr i omsättning, positivt rörelseresultat > 100 tkr, tillväxten ska i allt väsentligt ha skett organiskt.

Det goda exemplet 2017

E-logistik har på ett föredömligt sätt bidragit till att enskilda individer fått utvecklats på arbetsmarknaden. Ni har välkomnat och tagit emot individer, visat stor hänsyn, gett ett bra stöd, gjort anpassningar och möjliggjort för individer att få utvecklas utefter sina förutsättningar och förmågor. Ni har alltså varit ett GOTT EXEMPEL på en arbetsplats, som utöver sitt huvuduppdrag, också tar ett stort samhällsansvar och bidrar till att fler individer inkluderas på arbetsmarknaden.

Jury och kriterier:

Samordningsförbundet Västra Skaraborg.För stort visat engagemang i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!