Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

West Swedens EU-projektanalys startar i oktober

Publicerad: 7 oktober 2010
Götene kommun genomför West Swedens EU-projektanalys under hösten 2010.

Syfte

Arbetet med West Swedens EU Projektanalys (WEPA) är ett viktigt led i Götene kommuns internationella arbete.
Syftet med att genomföra WEPA är att, utifrån visionen för Götene, arbeta fram projektidéer som ligger i linje med EU:s sektorsprogram och kan stöttas med EU-bidrag.

Tidsplan WEPA

5 oktober 2010 kl. 13-17 Informationsmöte
West Sweden informera politiker och tjänsteman om WEPA, EU:s sektorsprogram, arbetsprocessen och vad som förväntas utav respektive nämnd/sektor inför nästa steg, Rune Malm West Sweden informerar.
 
5 okt — 15 okt 2010 Eget förarbete:
Politiker/ tjänsteman tar fram prioriterade
utvecklingsområden och inriktningar.
 
20 okt 2010
Kommunstyrelsens förberedande utskott (KSFU) prioriterar  utvecklingsområden/inriktningar. Max 15 inriktningar kan prioriteras.
 
8-9 nov 2010 Lunch — lunch Startmöte - Prioriteringsmöte
Framtagna prioriterade inriktningar kommer att presenteras. West Sweden har möjlighet att ställa eventuella frågor om inriktningarna för att klargöra dem inför analysen.
 
19 nov 2010 Resultatmöte
West Sweden kommer att fram till en grundlig analys och bedömning vilka
möjligheter som finns att arbeta med de prioriterade utvecklingsområden och inriktningar.

Efterarbetet

Efterarbetet handlar om att ta hand om resultaten av WEPA. Resultaten
från West Sweden kommer att bearbetas i lämpliga arbetsgrupper för att skapa projektidéer, som sedan tillsammans med West Swedens ordinarie verksamhet, kan utarbetas till EU-projekt.

För mer information se West Swedens hemsida
 
Mer information om kommunens internationella arbete

Kontaktperson:

Juliane Bettzieche
E-post: Juliane.bettzieche@gotene.se
Telefon: 0511- 38 63 94

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!