Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte den 28 september 2020

Kommunfullmäktiges möte den 28 september 2020 hålls i Sessionssalen i Centrumhuset Götene. Sammanträdet börjar klockan 18.00.

Lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att behandla följande ärenden:

 1. Upprop
 2. Val av justerare samt tid och plats för justering
 3. Medborgarförslag: Hastighetssänkning till 30 km på Skogsvägen-Hagagatan, Götene
 4. Medborgarförslag: Cykelväg från Götene till Källby
 5. Medborgarförslag om behov av bullervall mot 44:an
 6. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag 2020
 7. Information från krisstab med anledning av coronaviruset
 8. Information om bredbandsutbyggnaden i kommunen
 9. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer 2020
 10. Eventuellt inkomna motioner 2020
 11. Årnäs båtklubb – kommunal borgen för klubb-/servicehus
 12. Svar på motion från Heléne Granbom Angerheim (SD) om alkolås på kommunens fordon
 13. Svar på motion från Kirsten Callander Junker (MP) om att kommunen instiftar ett hållbarhetspris
 14. Svar på motion från Samuel Lundell (S) om upphandling av viltkött till kommunens verksamheter
 15. Redovisning av partistöd 2019
 16. Anmälningar kommunfullmäktige 2020
 17. Avsägelse från Yvonne Andersson (V) som ersättare i fullmäktige
 18. Avsägelse från Andreas Wändahl (L) som ledamot i kommunfullmäktige
 19. Avsägelse från Andreas Wändahl (L) som ersättare i demokratiberedningen
 20. Val av ny ersättare i demokratiberedningen efter Andreas Wändahl (L)
 21. Avsägelse från Andreas Wändahl (L) som ledamot i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
 22. Val av ny ledamot i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg efter Andreas Wändahl (L)
 23. Avsägelse från Andreas Wändahl (L) som ersättare i valnämnden
 24. Val av ny ersättare i valnämnden efter Andreas Wändahl (L)
 25. Val av ersättare till Samordningsförbundet Skaraborg
 26. Avsägelse från Wiktoria Dziwak (M) som ersättare i kommunfullmäktige
 27. Val av 2 ersättare till Götene Vatten & Värme AB mandatperioden 2019-2022
 28. Avsägelse från Sofia Ohlin (V) som ledamot i kommunfullmäktige
 29. Avsägelse från Sofia Ohlin (V) som ersättare i demokratiberedningen
 30. Val av ny ersättare i demokratiberedningen efter Sofia Ohlin (V)
 31. Eventuellt ytterligare valärenden

Du kan även ta del av dagordningen samt läsa handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!