Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkomna till kommunfullmäktiges möte den 27 januari 2020

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Centrumhuset Götene, måndagen den 27 januari 2020 klockan 18.00. Mötet är öppet för allmänheten så välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att behandla följande ärenden:

 1. Upprop
 2. Val av justerare samt tid och plats för justering
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Anmälan av medborgarförslag om att parkeringsrutorna vid
  Ljungsbackenskolan behöver målas i
 5. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 6. Svar på medborgarförslag om gemensam flagga för alla boende på Kinnekulle
 7. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 8. Eventuellt inkomna motioner
 9. Kommunstyrelsen rapporterar om budgetprocessen
 10. Beslut om avgifter konstgräsplan
 11. System för insamling av matavfall i Götene kommun
 12. Svar på motion från Centerpartiet: Vårt matavfall kan bli grön energi och växtnäring
 13. Svar på motion från Liberalerna: Bygglovsbefrielse vid takinstallation och markanläggning av solenergianläggning för en- och tvåbostadhus
 14. Svar på motion från Götenes Framtid angående ökad och bredare information från kommunen till medborgarna
 15. Svar på motion från Sverigedemokraterna om vaccinationer mot TBE
 16. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Götene kommun
 17. Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal – Kommuninvest
 18. Anmälningar till kommunfullmäktige
 19. Godkännande av Kenth Selmossons (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden
 20. Val av ny ersättare i socialnämnden efter Kenth Selmosson (S)
 21. Godkännande av Kenth Selmossons (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen
 22. Val av ny ersättare i valberedningen efter Kenth Selmosson (S)
 23. Eventuellt ytterligare valärenden

Du kan även ta del av dagordningen samt läsa handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till mötet för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!