Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkommen till kommunfullmäktiges möte den 29 april 2019

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
29 april 2019 klockan 18.00

Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Medborgarförslag om att inom kommunen låna ut tavlor
 3. Medborgarförslag om att omedelbart upphöra med ny detaljplan för Blomberg till ny översiktsplan är antage
 4. Medborgarförslag om att använda häst i skötseln av kommunens grönområden
 5. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 6. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 7. Eventuellt inkomna motioner
 8. Årsredovisning 2018 Götene Vatten & Värme AB
 9. Årsredovisning 2018, AB GöteneBostäder
 10. Årsredovisning 2018, Götene kommun
 11. Revisionsberättelse för år 2018 Götene kommun samt behandling av ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter
 12. Årsredovisning 2018, Götene Industrier AB
 13. Årsredovisning 2018, Medeltidens Värld AB
 14. Årsredovisning 2018, Social Samfond
 15. Årsredovisning 2018, Ramsay-Arbinska Fonden
 16. Räkenskapssammandrag för stiftelser 2018
 17. Antagande av detaljplan Källbytorp 2:28 mfl, Dafgårds industriområde, Källby
 18. Stadgeändring Götene Äldrehem
 19. Antagande av klimat- och miljöpolitiskt program efter återremiss
 20. Svar på motion från Miljöpartiet angående FN:s konvention om barns rättigheter
 21. Svar på motion från Miljöpartiet: Vi vill värna om våra vattendrag
 22. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019
 23. Redovisning av partistöd 2018
 24. Anmälningar till kommunfullmäktige
 25. Eventuella valärenden

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!