Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkommen till kommunfullmäktiges möte den 25 mars 2019 OBS! kl. 19.00

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
25 mars 2019 klockan 19.00. Observera den senare starttiden!

Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 3. Information om nytt särskilt boende – ”nya Kastanjen”
 4. Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Kenth Selmosson (S): Vilket uppdrag går först, kommunuppdraget eller partiuppdraget?
 5. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 6. Eventuellt inkomna motioner
 7. Antagande av Socialpolitiskt program 2019-2023
 8. Förändrad organisation och reviderad förbundsordning Skaraborgs Kommunalförbund
 9. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att kvalitetssäkra demensvården - utred möjligheten att Silviacertifiera inom Götene kommun
 10. Anmälan till kommunfullmäktige: Övergripande granskning av samarbetet mellan Kooperativa hyresrättsföreningen Götene Äldrehem och kommunen
 11. Övriga anmälningar till kommunfullmäktige
 12. Avsägelse från/upphörande av uppdrag som ersättare i socialnämnden samt val av nya ersättare
 13. Avsägelse/upphörande av uppdrag i kommunfullmäktige
 14. Eventuellt ytterligare valärenden

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!