Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkommen till kommun­fullmäktiges möte den 21 oktober 2019

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen Centrumhuset, Götene, måndagen den 21 oktober 2019 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 3. Medborgarförslag: Förbättrad korsning samt ordentligt övergångsställe där Rosenvägen möter Lundvägen, Lundsbrunn
 4. Medborgarförslag: Utökad belysning på lekparken på Vinbärsvägen i Lundsbrunn 
 5. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 6. Eventuellt inkomna motioner
 7. Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige
 8. Falkängen - inriktning och ägande
 9. Delårsrapport 2019, Götene kommun
 10. Förslag på ändring i riktlinjer för bidrag till föreningsverksamhet
 11. Svar på motion från Miljöpartiet angående förbättrade förutsättningar för cykelpendling för Götenes invånare och cykelturism
 12. Svar på medborgarförslag: Utöka Västerbybadet med en eller flera utomhusbassänger
 13. Översyn av kommunens ägande av bolag, fusion av två av kommunens bolag (Medeltidens Värld AB och AB Götene Industrier)
 14. Ledningssystem, målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete (revidering)
 15. Sammanträdesdagar 2020
 16. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
 17. Rapport - beslutade medborgarförslag 2019
 18. Anmälningar till kommunfullmäktige
 19. Val av ny ersättare i nämnden för utbildning, kultur och fritid efter Helene Havsöga (MP)
 20. Eventuellt ytterligare valärenden

Du kan även ta del av dagordningen samt läsa handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!