Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkommen till kommunfullmäktiges möte den 17 juni 2019

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
17 juni 2019 klockan 18.00

Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 3. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 4. Eventuellt inkomna motioner
 5. Svar på medborgarförslag om att upphöra med/inte påbörja ny detaljplan för Blomberg, tills den nya Översiktsplanen är antagen
 6. Svar på medborgarförslag om att omedelbart upphöra med ny detaljplan för Blomberg till ny översiktsplan är antagen
 7. Svar på medborgarförslag: Vi kan inte godkänna byggnation av så många hus på Blomberg 2:99
 8. Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022, Götene kommun
 9. Prismodell för tomt- och markpriser
 10. Revidering av antagen VA-plan, antagande av nya versioner av bilagorna 3 och 4
 11. Ansökan om kommunal borgen från Hökastadens belysningsförening - projekt "Renovering av gatubelysning på och vid Kinnekulle" - Landsbygdsprogrammet
 12. Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och liknande produkter samt receptfria läkemedel från och med 1 juli 2019
 13. Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
 14. Svar på motion från Miljöpartiet (MP) angående seniorkort för alla pensionärer, 65+
 15. Svar på motion från Moderaterna (M) om att införa ett lokalt förbud mot tiggeri i Götene
 16. Årsredovisning och ansvarsfrihet Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2018
 17. Årsredovisning och ansvarsfrihet Tolkförmedling Väst 2018
 18. Ändring i socialnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag
 19. Revidering av miljö- och bygglovsnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag
 20. Redovisning av partistöd 2018
 21. Anmälningar till kommunfullmäktige
 22. Eventuella valärenden

Du kan även ta del av dagordningen samt läsa handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!