Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Välkommen att lyssna på Kommunfullmäktige dialog - 21 mars

Publicerad: 14 mars 2011
Tre ämnen behandlas på Kommunfullmäktiges dialog. Kommunens kvalitet i korthet, Rapport gällande barn och ungdomars rätt till demokrati och den nya plan- och bygglagen.

På programmet på Kommunfullmäktige dialog:


Kommunens kvalitet i korthet - Karin Skarin, Kommunutvecklare informerar.

Rapporten som beskriver kommunens kvalitet i korthet redovisar kvalitetsmått inom en rad kommunala ansvarsområden vilka jämförs med andra kommuner. Det kan till exempel handla om att jämföra hur stor andel miljöbilar kommunorganisationen har, hur lång tid det tar att få plats på en förskola, hur hög servicenivån är inom hemtjänsten och dylikt.

Rapport gällande Barn och ungdomars rätt till demokrati - Robert Lundqvist, Beredningsledare Barn och Ungdomsberedningen redovisar.

Ny plan- och bygglag och plan- och bygglovtaxa - Tommy Andersson, Bygglov-handläggare informerar.

Kommunfullmäktige dialog sänds av Radio Kinnekulle på 102,6 MHz.

Måndagen den 21 mars
Tid: kl. 15.00 -17.00
Plats: Sessionssalen, Centrumhuset, Götene

Mer information


Åke Fransson, Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 0511-38 62 02
E-post: ake.fransson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!