Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Upphandling av badhusutredning är klar

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att en utredning ska göras i badhusfrågan. Detta har varit ute för upphandling och det är nu klart att utredningen kommer göras av WeGroup som är en specialistkonsult med inriktning på badhus och idrottsanläggningar.

Poolvatten Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Verksamheten är nu nedstängt och bassängen är tömd. Byggnaden är satt till underhållsdrift för att inte frysa sönder eller skadas på annat sätt.

Det kommer inte vara möjligt att starta upp den befintliga anläggningen igen då den är i för dåligt skick.

Tre alternativ för utredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), som är styrgrupp för projektet, har gett tre alternativ som ska utredas:

  • Renovering
  • Konceptbadhus
  • Nybyggnation

Det finns inte någon rangordning mellan alternativen som utreds. Placering av eventuellt nytt badhus kan komma att utredas parallellt. Utredningstiden pågår som längst till 1 april 2022, men styrgruppen har önskat en så skyndsam hantering av utredningen som möjligt.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!