Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Synpunkter från Minimässor i Lundsbrunn och Hällekis

Under hösten har kommunen bjudit in till minimässor i Lundsbrunn och Hällekis. Politiker och tjänstemän har informerat och det har varit en dialog om aktuella verksamheter och frågor.

Mässorna har varit välbesökta med 106 respektive 117 besökare. Många av besökarna lämnade in skriftliga synpunkter och dessa har nu skickats vidare till den sektor eller förvaltning som ansvarar för de olika frågorna. Synpunkterna kommer att handläggas och här på sidan kan du läsa vad som kommit in.   

Lundsbrunn 21 oktober

 • Vi vill behålla centrum utan äldreboende. Bygg nytt där bussen finns, vid skolan för det uppskattas av barnen med äldregemenskap. Sälj "Vita villan" till Ateljé Festfolk. Förstör inte våra butikslokaler.
 • Kom till Lundbrunn för ett diskussionsmöte.
 • Förstör inte Lundsbrunns centrum genom att riva "Vita villan". Miljön uppe vid nuvarande Lundagården är perfekt för ändamålet. Däremot rusta upp centrum och gör det attraktivt för samhället. Låt butiksnäringen blomma. Rusta upp vägnät och dylikt.
 • Jag bor i Lundbrunn. Här är en speciell miljö. Nere vid stationen och affären är äldre miljö med gammal bebyggelse. Rydéns affär är kulturhistoria och den enda affärsgatan och skall så förbli. Byggnaden som är föreslagen passar inte in. Renovera och bygg vid befintligt äldreboende med grönområde.
 • Ni säger hur viktigt det är att näringslivet finns kvar i Lundsbrunn. Vart kommer de lokaler att byggas om ÄB byggs på Stationsvägen? Hur kommer det sig att ni vill bygga ett ÄB mitt i vårt gemytliga lilla centrum? Detta kommer att förstöra näringslivet helt. Bygg äldreboende vid skolan där det finns vacker natur och bevara Lundsbrunns charm genom att renovera Rydéns hus!
 • Om eller nybyggnad av bebyggelse vid Lundabyn där redan kök finns och närheten till grönområde finns anser vi som det enda rimliga alternativet.
 • Jag vill bo på Lundagården när jag blir gammal. Då ska jag bara promenera rakt över min väg, är 45 år nu.
 • Renovera Lundagården. Riv inte "Vita villan". Förbättra vägnätet i Lundsbrunn! 90  km på gamla E20.
 • Vi vill ha vår julgran tillbaka i centrumparken
 • Förbättra vägarna till och från Lundsbrunn! 90 km/h på gamla E20. Byt ut stopplikten. Låt Lundagården vara kvar. Låt idyllen i centrum vara kvar. Lägg pengarna från minirondellen på något bättre.
 • Bygg central busshållplats, gör så att folk kan komma till centrum.
 • Cykelbana till Sörbovallen.
 • Ingen rivning av det fina huset på Stationsvägen. Fixa iordning fasaden där samt VVS. Ingen nybyggnation på denna fastighet. Varför fick vi inget svar på kontraktsförhållandena då alla fanns på plats. Förlägg äldreboendet där det är idag. Motorvägsavfarten livsfarlig för Lundsbrunnsbor som kommer från Skarahållet. Måste tas upp med vägverket snarast så att vänstersväng som är delvis skymd kan undvikas. Lägg ner Arnbyn så finns pengar till äldreboendet och bidrag blir då ej nödvändigt. Sluta pumpa in våra skattepengar i detta från början dödsdömda projekt.
 • Nybyggnation där befintligt Lundabyn nu ligger, där det finns närhet till grönområden.
 • Angående äldreboende. Ett nytt — utökat äldreboende bör lokaliseras till i anslutning till nuvarande Lundagården. Där finns redan bland annat kök och andra servicefunktioner. Att bygga nytt med rivning av gammal byggnad ger ett centrum där fler affärer försvinner. Dessutom kommer ett trevåningshus att förfula miljön och samhället tappar en del av den charm som finns med gamla hus i "Brunnsmiljö". En ny byggnad i centrum skulle kunna placeras söder om stationshuset. På så sätt kan man göra ett "centrumbygge" och ändå bevara äldre fint hus.
 • Det mest akuta i Lundsbrunn är en riktig och säker busshållplats. Götene kommun är ansvariga för skolbarnens säkerhet. Bråttom, bråttom ser dagligen eländet.
 • Jag vill att äldreboendet byggs vid befintliga affären idag. Där det ligger idag är ju utanför allting.
 • Jag vill att äldreboendet ska byggas i "centrum" ej där det finns idag, där skulle jag själv vilja bo när jag bli gammal!

Hällekis 9 november

 • Positivt: Bygg cykelvägen mellan Lidköping och Mariestad. Negativt: Bygg inte ihop skola och äldrevård. Det finns ingen lämpligare plats för skolan än där den finns idag. Bygg idrottshallen i anslutning till skolan. Hur har ni tänkt er med elevtransporterna till och från skolan. Räcker det med 10 platser serviceboende?
 • Intressant förslag om Hällesäter / skolan. Detta ger ju möjlighet till bra läge för idrottshall också. (Alternativ 1)
 • Inhägnaden utmed Slanthagsvägen framför villorna och hyreshuset bör avlägsnas eller så bör fler öppningar göras för att möjliggöra tillgång till att röra sig fritt i skogen för de som bor i närområdet.
 • Bättre möjligheter att åka kollektivt till Götene tätort. Bussar varje dag eller i alla fall måndag-lördag och mer än en tur per dag.
 • Hoppas att ni lägger ut planer och förslag på hemsidan
 • Skilj på skola och äldreboende. Bygg idrottshall ihop med skolan!
 • Bilar eller bussar till Götenes kulturutbud.
 • Är det sant? Att man ska ha med toalettpapper mm. om man blir inlagd för äldrevård?
 • Busshållplats vid järnvägsstation är illa vald plats
 • Gäller högerregeln i korsningen vid Perssons cykelaffär
 • 30 km på Hönsätersvägen förbi dagis, affär med mera innan allvarlig olycka!
 • Busshållplats: Ej mitt på järnvägsövergången
 • Informera om att högerregeln även gäller i Hällekis

 

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!