Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Styrel säkrar samhällsviktig eltillgång

Publicerad: 8 mars 2011
Är inte produktion och förbrukning av el i balans, kan elbrist uppstå. En drastisk åtgärd kan då vara att koppla bort delar av elnätet för att minska förbrukningen. I dag drabbas alla, oavsett verksamhet av en sådan åtgärd, även samhällsviktig verksamhet.

Vad händer vid elbrist?


Om inte produktion och förbrukning av el är i balans, så kan elbrist uppstå. Sverige har varit nära ett sådant läge tre gånger under de senaste tio åren. Då kan Svenska Kraftnät, som en sista åtgärd, beordra bortkoppling av delar av elnäten för att minska förbrukningen.  

Bortkopplingen skyddar elnätet från kollaps, men tar inte hänsyn till användarnas behov, oavsett hur känsliga de är för elavbrott. Alla elanvändare inom stora geografiska områden drabbas av elavbrott. Även samhällsviktig verksamhet som sjukhus och anläggningar för elektronisk kommunikation riskerar att bli bortkopplade.  

Uppdrag om Styrel 


Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist. Styrel ska införas i hela Sverige. Systemet bygger på att kommuner och elnätsföretag identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsens initierar och samordnar arbetet i det egna länet.

Styrel är ett projekt som ska identifiera samhällsviktig verksamhet i länet för att vid elbrist kunna styra el till de verksamheter som bedöms vara viktigast för att samhället ska fungera. Projektet har initierats av Energimyndigheten och arbetet i Västra Götalands län startar under 2010.

Styrel innebär att kommuner och elnätsbolag tillsammans ska identifiera och föreslå vilka samhällsviktiga elanvändare som skall prioriteras vid en elbristsituation. Detta arbete är en del i utvecklingen av ett säkrare samhälle och en del i de risk- och sårbarhetsanalyser som kommuner och Länsstyrelser arbetar med. Energimyndigheten har det övergripande uppdraget för införandet av Styrel i landet. Länsstyrelserna har rollen att samordna arbetet och fatta ett myndighetsbeslut för prioriteringen i länet.

Arbetet startade med utbildningsdagar i slutet av oktober 2010. Då fick kommuner och elnätsbolag information om hur arbetet ska gå till. Under första halvåret 2011 kommer arbetet vara som intensivast och under andra halvåret kommer kommunerna lämna förslag till Länsstyrelsen. Styrel kommer att vara infört i början av 2012.

Mer information


Dag Högrell, Risk- och säkerhetssamordnare, Götene kommun
Telefon: 0511-38 60 16
E-post: dag.hogrell@gtene.se

Läs mer om Styrel på Energimyndighetens webbplats (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!