Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Snöröjning av taken på kommunens fastigheter pågår

23 februari 2010
Fastighetsskötare och ingenjörer har sett över kommunens fastigheter.
Åtgärder som vidtas i en kommun beror på snömängden samt konstruktionen på fastigheterna. Snömängden varierar i länet och även inom kommunen, dels beroende på geografi men även beroende på vilket väderstreck som byggnaden ligger i.
 
Under eftermiddagen 23 februari har kommunen entreprenörer som snöröjer tak vid Hällesäter dagis, Hällesäter servicelägenheter, Källbygård skola, Hällekis skola. Imorgon, onsdag 24 februari, kommer röjning av taken vid Lundabyn, Lundagårdens servicelägenheter, Centrumhuset, Västerbyskolan och Simhallens lågdel startas upp.
 
Kommunen kommer att fortsätta med snöröjningsarbeten på taken fram till slutet på veckan. Detta för att vara så gott förberedda som möjligt för eventuell blötsnö.

Varning för snöras och istappar


Den stora mängden snö innebär att det bildas stora istappar och tunga snömassor som riskerar att falla ner från hustaken.

Allmänheten uppmanas därför att vara extra uppmärksam i närheten av fastigheter.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!