Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 22 februari 2010 och är kanske inte aktuell längre.

22 februari 2010

Snöbesiktning av taken på kommunala fastigheter

Tekniska Götene-Skara har kontrollerat alla tak på kommunala fastigheter. Alla skolor och fritidsanläggningar är öppna.
Fastighetsenheten har kontrollerat taken under några veckor och de som bedömts som något osäkra är skottade innan det senaste snöfallet. Arbete pågår med att snöröja övriga tak.

Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 22 februari 2010