Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 15 februari 2010 och är kanske inte aktuell längre.

När projektet Lust och hälsa startade 2002-2003, sattes ett långsiktigt mål för sjukfrånvaron i kommunen.

Sjukfrånvaron skulle inte överstiga 5 procent. Nu har vi nått vårt mål, år 2009 var sjukfrånvaron 4,9 procent. Vid tidpunkten för projektstarten var motsvarande siffra över 8 procent.  

Studerar man siffrorna lite närmare ser vi att det som framförallt minskat är sjukfrånvaro längre än 60 dagar. Den 31 dec 2004 hade 93 personer sjukfrånvaro över 60 dagar, motsvarande siffra idag är 38 personer.

Att vi lyckats nå målet beror på ett medvetet arbete med att sänka sjukfrånvaron. Kommunen har satsat långsiktigt på hälsa och friskvård i projektet Lust&Hälsa. Vi bedriver ett arbetsmiljöarbete med god kvalitet och arbetar aktivt med rehabilitering. Nu när målet är nått kommer vi tillsammans i kommunen att sätta nya mål.  

Frågor om detta besvarar av:

 
Jerker Andersson Liljestrand Sektorschef Utveckling och service / Personalstrateg Telefon: 0511-38 60 45
Mobil: 073-021 14 95
E-post: jerker.andersson-liljestrand@gotene.se

Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 15 februari 2010