Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Se filmen Framtidsseminarie 2, om kommunal utveckling

Publicerad: 20 november 2012

Som en del i kommunens arbete med att ta fram en ny framtidsplan hålls tre framtidsseminarier. Filmen från Framtidsseminarie två är klar och kan ses här.

Framtidsseminarie 2 - Kommunal utveckling i Skaraborg.

Hur ska en kommun i Skaraborg arbeta för att utvecklas på ett bra sätt i framtiden?

Skarabors Kommunalförbund ansvarade för seminariet som tog upp:

  • Biobaserad ekonomi — Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten. EU-nationellt-regionalt-lokalt. Vad betyder detta för Götene?
  • Infrastruktursatsningar förändrar den ekonomiska geografin — hur kommer detta att påverka området mellan Vänern och Vättern?
  • Ett konkurrenskraftigt näringsliv förutsätter tillgång till kvalificerad arbetskraft — hur ska Götene lyckas attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft?

Medverkande:  

Tomas Ljungbeck, Förbundsdirektör
Pascal Tshibanda, Samordnare Affärsdriven Miljöutveckling
Kristina Anderback, Samordnare Näringsliv

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!