Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Röjning och äldreboende diskuterades på dialogmötet i Lundsbrunn

Publicerad: 2 mars 2012
På torsdagkvällen, 1 mars, hade Götene kommun inbjudit lundsbrunnsborna till dialogmöte i skolrestaurangen på Lundagården. Kommunstyrelsens ordförande Kenth Selmosson hälsade välkommen. Kommundirektör Rogher Selmosson gick igenom vad som gjorts i Lundsbrunn den senaste tiden och som kommer att göras under 2012 i den kommunala verksamheten.
Därefter var det diskussioner i grupp där de cirka 20 deltagarna tog upp olika saker de tyckte kunde förbättras. På denna lista kom upp bland annat om bättre röjning av ogräs, vägförbättringsåtgärder, vikten av att det byggs ett äldreboende centralt och att gång- och cykelvägen till fotbollsplanen byggs.

Synpunkterna kommer att redovisas i kommunstyrelsens förberedande utskott där man tar en handlingsplan. Den kommer sedan att läggas ut på hemsidan.

En trevlig kväll där många bra och utvecklande synpunkter kom fram.
 
Rogher Selmosson, kommundirektör Götene

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!