Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Projektmedel till digital transformation

Vinnova har beviljat närmare två miljoner kronor till samverkansprojektet ”Kommunsamverkan för digital transformation”. Projektägare är Skara kommun. Övriga projektpartners är Högskolan i Skövde, Essunga, Grästorp, Götene, Lidköpings och Vara kommuner samt det gemensamma kommunalförbundet Göliska IT.

Två händer där pekfingrarna möts. Den ena mänsklig och den andra digital.Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Digitalisering är ett begrepp som nyttjas i flera sammanhang för att beskriva helt olika frågor, egentligen handlar det om samma sak; att använda möjligheterna som det digitala formatet och dess teknik för med sig för att kunna utveckla, förbättra eller förändra något. Digital transformation handlar om själva förändringen som digitaliseringen möjliggör.

Sammansatt fråga

Thomas Andersson är professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap vid Institution för Handel och Företagande vid Högskolan i Skövde, HiS. HiS har satt ihop ett forskningsteam bestående av fem forskare inom informationssystem respektive organisering som ska följa projektet som påbörjades i början av april och ska pågå i två år.

Digital transformation är en sammansatt förändringsprocess. Det vi vet om denna process idag handlar främst om det privata näringslivet och gäller då stora och resursstarka organisationer. Därför behövs det forskning för att undersöka processen i offentlig verksamhet och i vårt fall sex kommuner i västra Skaraborg", säger Thomas Andersson, forskningsledare i projektet.

Gemensamma problem

Linda Esseholt hermansson och Thomas Andersson ser att ett samarbete kommuner emellan, där resurser fördelas jämnt ger större möjlighet för goda resultat för alla.

För en liten kommun finns det vinster i att dela resurser med andra. Vi delar de samma utmaningarna därför känns det förnuftigt att också se på hur man kan finna gemensamma lösningar på dessa", säger Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör i Skara.

Projektet sätter fokus på att även om kommunöverskridande samverkan kan vara en möjliggörare för digital transformation som en enskild kommun inte hade klarat av ensam, så innebär också själva samverkan utmaningar i sig", fortsätter Thomas Andersson.

Ny kunskap

Målet är att projektet ska bidra till ny kunskap om det förutsättningsskifte som måste skapas i kommunerna i samverkan tillsammans med Göliska IT. Det ska göras en kartläggning av utmaningar och lösningar för en lyckad kommunal samverkan för digital transformation. Vidare ska projektet finna utvecklingsinsatser kopplat till roller, strukturer och förhållningssätt som behövs för ett lyckat resultat och hur detta arbete ska ledas och organiseras.

Utmaningarna med digital transformation är inte något unikt för projektdeltagarna utan är något de delar med många kommuner i landet av samma storlek. Det finns även ett värde av att sprida kunskap om detta mellan kommunerna och till andra.

Vi tror att digital transformation kan göra skillnad för både invånare och medarbetare. Samverkan kring detta kan leda till förbättringar och införande av digitalt baserade arbetssätt som kan generera ökad produktivitet vilket i sin tur ger bättre service för våra kommuninvånare", avslutar Linda Esseholt Hermansson.

Kontakt

Thomas Andersson, professor i företagsekonomi inriktning organisation och ledarskap och projektets forskningsledare
Telefon: 070-79 97 260
E-post: thomas.andersson@his.se

Orange banner där samtliga kommuner i samarbetet står upplistade på rad.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!