Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ombyggnation av Centrumhusets entré – frågor och svar från stadsarkitekten

Publicerad: klockan

Skiss över Centrumhusets nya entré. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Skiss över Centrumhusets nya entré. Klicka på bilden för att förstora.

Det har väl knappast undgått någon att Centrumhusets huvudentré genomgår en förändring. I den bastanta muren har en öppning tagits upp och sedan några veckor tillbaka är framkomligheten på Torggatan minst sagt begränsad. Här svarar vår stadsarkitekt Matilda Åslin på frågor kring ombyggnationen.

Vad är syftet med ombyggnaden?

- Hela projektet har tre delar med det övergripande syftet att åstadkomma en mer välkomnande entré, något som är viktigt med tanke på Centrumhusets utåtriktade verksamhet.

Ökad tillgänglighet för alla

Tillgänglighetsaspekten löper som en röd tråd genom hela ombyggnadsprojektet. Centrumhusets huvudentré behöver vara tillgängligt, det är inte okej att som idag bli hänvisad runt hela byggnaden att för att nå exempelvis bibliotek och vårdcentral. Götenes tillgänglighetsråd har under lång tid fört fram synpunkter på denna brist och det är jätteviktigt att vid en ombyggnad av det här slaget se till att Götenes offentliga rum blir mer inkluderande.

Nu kommer entrépartiet bytas ut mot helautomatiska dörrar, lika dem vid husets baksida. Markbeläggningen framför entrén kommer att förses med ledstråk som leder den synsvage besökaren rätt. Dessutom passar vi på att renovera den utslitna markvärmeanläggningen som håller is och snö borta.

Handikapparkeringen kommer också att flyttas till ett läge i anslutningen till den betydligt flackare rampen åt väster. Här blir avståndet lite längre, men rampförflyttningen för rullstolsburna blir mycket enklare och mindre riskabel.

Vänligare miljö för fotgängare

Torggatan kommer att utformas som en gångfartsyta och förplats med en gestaltning som är tänkt att bidra till en mer fotgängarvänlig stadsmiljö. Denna yta kommer bland annat att få ny belysning och nya sittbänkar.

En välkomnande trappa

Mellan gångfartsytan och entrén öppnas muren upp till förmån för en generös trappa som binder samman Centrumhuset med Torggatan och torget.

Ombyggnationen välsignad av Centrumhusets arkitekt

Centrumhuset, ritat av arkitekten Hans-Erland Heineman framhålls ofta som ett av arkitektens finaste byggnadsverk. Är det inte klåfingrigt att göra den här förändringen?

- Det stämmer, därmed inte sagt att huset inte tål några förändringar, om det kan ske på grundgestaltningens villkor. En mer synlig och välkomnande entré har diskuterats under mycket lång tid. Vi vet att Heineman var inbjuden till dåvarande byggnadsnämnden i slutet av 90-talet och redan då tillfrågades om sin syn på en framtida förändring. Heinemans svar var att om han ritat huset då, skulle han ritat det med en mer synlig entré med ett trappmotiv mot torget. Det känns väldigt tryggt att ha denna välsignelse när vi nu äntligen fått möjligheten att genomföra projektet.

En annan stadsmiljö när huset byggdes

- Man får också komma ihåg att torget såg annorlunda ut när Centrumhuset uppfördes 1974. Mellan Centrumhuset och torget låg Götenes brandstation. Antagligen var trafikintensiteten med brandstationens utryckningsfordon betydligt högre än idag och det var troligtvis mer naturligt att ansluta till entrén från sidorna och dessutom skydda fotgängaren ytterligare med de kraftiga murarna.

- Nu kommer ju murarna till sin merpart naturligtvis vara kvar, och för den del som nu rivits har teglet bevarats för att kunna muras upp igen som trappans sidostycken. Även murkrönens kalkstensskivor kommer att återanvändas på de nya murarna.

Beräknas färdigt i december

Nu stängs Torggatan av en period för mer omfattande markarbeten. När förväntas gatan öppnas igen och när blir invigningen?

- Projektet är egentligen inte särskilt tidskrävande, men kräver en hel del samordning för förvaltningen för service och teknik som håller i ombyggnationen. En begränsad tid kommer också själva entrén att stängas för dörrbytet. Har vi vädermakterna med oss och inte stöter på några problem vad gäller leverenstider kan projektet vara färdigt i mitten av december. Själva Torggatan ska vara klar att använda i början av december. Invigningsceremonin är inte inbokad ännu, det ser vi fram emot att återkomma till!

Kontaktperson

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Matilda Åslin, stadsarkitekt
E-post: matilda.aslin@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 69

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!