Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ny vision – Götene 2040, Sveriges bästa landsbygdskommun

År 2040 är Götene kommun Sveriges bästa landsbygdskommun. Så lyder den nya visionen som kommunfullmäktige beslutade om den 27 november. Nu börjar arbetet med att förankra den i kommunens verksamheter.

År 2040 är vi Sveriges bästa landsbygdskommun. Det är vi för barnens skull och för att alla som bor här ska kunna leva ett gott liv. Vi står stadigt på egna ben och har ett hjärta som slår för samverkan. Den plats vi kallar vår fortsätter att utvecklas med respekt för historien, med kärlek till naturen och med stort fokus på hållbarhet.

Det är inledningen på Götene kommuns nya vision och visionsberättelse.

I Götene kommuns nya vision vågar vi vara modiga. För mig är detta en klar ambitionshöjning som ställer höga krav på hela vår organisation, såväl politiker som tjänstepersoner. Med visionens fokusområden - barn och unga, det goda livet, samverkan, hållbarhet och tillväxt - pekar vi ut en riktning för framtiden som i mångt och mycket ligger i linje med det vi redan gör, men där vi tydligt vill utvecklas ytterligare. Vi ska inte nöja oss med att vara en kommun i mängden, vi ska hela tiden jobba mot att bli bättre och vi ska till och med sikta mot att bli bäst. Egentligen är det omöjligt för oss att vilja något annat för våra kommuninvånare”, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Månsson.

Läs hela visionen

Götene 2040
Sveriges bästa landsbygdskommun

År 2040 är vi Sveriges bästa landsbygdskommun. Det är vi för barnens skull och för att alla som bor här ska kunna leva ett gott liv. Vi står stadigt på egna ben och har ett hjärta som slår för samverkan. Den plats vi kallar vår fortsätter att utvecklas med respekt för historien, med kärlek till naturen och med stort fokus på hållbarhet.

Sveriges bästa landsbygdskommun för barnens skull

Barnen är vår framtid. I Götene kommun känner sig barn och unga trygga, de trivs och de kan drömma på lika villkor. Vi tar tillvara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. De ser sina vuxna gå till en meningsfull sysselsättning varje dag. Det inspirerar till en tro på framtiden.

Sveriges bästa landsbygdskommun för ett gott liv

Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn är levande nav för den omkringliggande landsbygden. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om och som vi är rikskända för.

Sveriges bästa landsbygdskommun med ett hjärta som slår för samverkan

Götene kommun står stadigt på egna ben. Men vi ingår i ett större sammanhang och är övertygade om att vi blir starkare och bättre tillsammans med andra. Vi är en del av Skaraborgs bärkraftiga arbetsmarknadsregion med stor branschbredd och attraktiva arbetsplatser som är jämlika och jämställda. Tillsammans med våra kommungrannar kan vi erbjuda stora möjligheter inom en timmes hållbar resa.

Sveriges bästa landsbygdskommun utvecklas med respekt för vår historia, med kärlek till naturen och med stort fokus på hållbarhet

I årtusenden har människor levt och verkat på den plats som vi idag kallar vår. Det tar vi ansvar för genom att utveckla platsen med stor hänsyn till naturen och områdets egna förutsättningar. Kommunen har vuxit med nya invånare i en resursmässigt hållbar takt. Vi skapar möjligheter för nya historier att uppstå och lämnar över en livskraftig biosfär till våra barn och många kommande generationer.

Nu börjar arbetet med att införliva visionen

En vision är bara ord på ett papper. För att den ska bli en verklig ledstjärna måste varje medarbetare i kommunen ta den till sig, översätta den till sin vardag och sitt arbete och se sin roll i att på sikt uppfylla kommunens vision. Det är nu det verkliga arbetet med visionen börjar.

Det är därför den första tiden helt och fullt kommer att ägnas åt att internt arbeta in visionen hos våra chefer och våra medarbetare runt om i kommunens alla olika verksamheter. Som tidsplanen ser ut just nu kommer vi först framåt 2025 att börja arbeta aktivt externt med visionen.

Vi har inte bråttom, vi har 16 år på oss att nå visionen. Det vore oklokt att inte lägga ordentligt med tid på att förankra visionen hos våra medarbetare då. Det är ju de som möter alla dem som bor, besöker och verkar i Götene kommun varje dag. Att låta dem stå till svars för en vision som de inte äger och känner för är inte rimligt. Vi som har varit med i processen att ta fram visionen känner starkt för den och tror på den. Den chansen vill vi också ge våra medarbetare, och det måste få ta tid”, säger kommundirektör Jerker Andersson Liljestrand.

Hur har visionen tagits fram?

Under året har politiken arbetat fram en ny vision för Götene kommun som ska gälla fram till år 2040. Den tar sin grund i en workshop som genomfördes under våren där representanter från samtliga partier deltog. I workshopen fick de ge uttryck för sin vilja för kommunens utveckling. Därefter bearbetades de politiska inriktningarna tillsammans med ett antal nationella, regionala och lokala styrdokument, mål och planer. Det resulterade efter ett antal versioner, där samtliga partier hade möjlighet att tycka till och komma med inspel i en färdig vision. Visionen antogs den 27 november i kommunfullmäktige.

Vad är en vision?

En vision är en uppmålad bild av framtiden som ska fungera som en ledstjärna. Den beskriver en önskad idealbild som är realistisk men som man ändå aldrig riktigt räknar med att nå ända fram till. Den ska uttrycka organisationens värderingar och ambitioner på ett sätt som engagerar och motivera medarbetarna att följa den. Visionen ska vara inkluderande och beröra både de inom organisationen och de vi är till för – de som bor, besöker och verkar i Götene kommun. Den ska helt enkelt få de som arbetar i organisationen att vilja göra det lilla extra.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!