Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nyvalda ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar

Publicerad: 26 januari 2011
Åke Fransson (s), ordförande och Johnny Johansson (c), vice ordförande i kommunfullmäktige.

Åke Fransson (s), ordförande och Johnny Johansson (c), vice ordförande i kommunfullmäktige. Klicka på bilden för att förstora.

Vid kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde 17 januari valdes ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar med mera.
kommunstyrelsen 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Kenth SelmossonSMarita HellqvistS
Västra Torsgatan 58 Björsgårdsvägen 16 D 
533 33 GÖTENE 533 73 KÄLLBY 
    
Johnny JohanssonCChristina FribergC
Vättlösa Pilgatan 3 
Sandbäck 2 533 34 GÖTENE 
533 91 GÖTENE   
    
Ann-Marie Widegren,MNina RäihäM
Ledsjövägen 32 Holmestadsvägen 43 
533 72 LUNDSBRUNN 533 91 GÖTENE 
    
Peter WirtbergMLennart SkarpM
Husaby Apelås Bronsåldersgatan 28 
533 95 GÖTENE 533 31 GÖTENE 
    
Susanne AnderssonCLars-Erik SvahnC
Hangelösa Andersbo Ledsjövägen 28 
533 92 LUNDSBRUNN 533 72 LUNDSBRUNN 
    
Andreas WändahlFPPer WennerbergFP
Friggagatan 7 Smedjevägen 9 
533 33 GÖTENE 533 73 KÄLLBY 
    
Marcus BrohedeKDPeter LagerKD
Baldersgatan 10 Häckgatan 9 
533 33 GÖTENE 533 34 GÖTENE 
    
Margareta HerbertssonSStina PerssonS
Smedjevägen 1 A Vinkelgatan 21 A 
533 73 KÄLLBY 533 32 GÖTENE 
    
Lars-Inge BlySBjörn Cavalli-BjörkmanS
Holmestad Ekedalen Blombergs Egendom 
533 91 GÖTENE Mejeriflygeln 
  533 93 KÄLLBY 
    
Linda LegendiSAnders JohanssonMP
Fibulagatan 4 B Sjökvarnsvägen 13 
533 31 GÖTENE 533 73 KÄLLBY 
    
Clemens NordentoftGFJohan MånssonGF
Kinnekulle Brunnstorp Hökaskog Persbo 
533 94 HÄLLEKIS 533 92 LUNDSBRUNN 
    
Ulf SvenssonGFYlva WerjefeldtGF
Sjösätersvägen 13 Källby 
533 74 HÄLLEKIS Hällekisgården 2 
  533 93 KÄLLBY 
    
Anders MånssonGFLars JanssonGF
Hökaskog Persbo Västergatan 40 
533 92 LUNDSBRUNN 533 33 GÖTENE 
Kommunstyrelsens ordförande
Kenth Selmosson (S)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Susanne Andersson (C)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Ann-Marie Widegren (M)

Individnämnden 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Åsa KarlssonSJan-Olof BockS
Valhallagatan 9 Sjögrässtigen 21 
533 33 GÖTENE 533 73 KÄLLBY 
    
Anna DalströmCMathias OgenbladM
Holmestad Raggagården Mariestadsvägen 11 
533 91 GÖTENE 533 31 GÖTENE 
    
Britta OlssonKDLars JonegårdFP
Stenyxegatan 6 Kinne-Kleva Ledsgården 
533 31 GÖTENE 533 96 GÖTENE 
    
Ulrika KarlssonSRoger ÅkerbladS
Smedmans Väg 4 Sandtorp 9 
533 73 KÄLLBY 533 96 GÖTENE 
    
Ylva WerjefeldtGFGunilla SundbeckGF
Källby Hellekisgården 2 Fullösa Solhem 
533 93 KÄLLBY 533 96 GÖTENE 
Individnämndens ordförande
Åsa Karlsson (S)

Individnämndens vice ordförande
Anna Dalström (C)

Miljö- och bygglovnämnden 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Håkan GustafssonCAnnica JohanssonC
Hangelösa, Jönsegården Vättlösa Sandbäck 
533 92 LUNDSBRUNN 533 91 GÖTENE 
    
Daniel KlassonKDMargareta PalmqvistFP
Holmestadvägen 9 Flädervägen 12 
533 97 GÖTENE 533 72 LUNDSBRUNN 
    
Fredrik HallenbergMMagnus JohanssonM
Holmestadvägen 71 Hangelösa, Pukaregården 
533 91 GÖTENE 533 92 LUNDSBRUNN 
    
Mats LarssonSAnders OlssonS
Näckrosstigen 2 Fiolgatan 6 
533 73 KÄLLBY 533 34 GÖTENE 
    
Ulf SvenssonGFPatrik OtterstenGF
Sjösätersvägen 13 Björsgårdsvägen 20B 
533 74 HÄLLEKIS 533 73 KÄLLBY 
Miljö- och bygglovnämndens ordförande
Håkan Gustafsson (C)

Miljö- och bygglovnämndens vice ordförande
Mats Larsson (S)

Götene kommuns ledamöter och ersättare i Skara-Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Owe RosenbergM  
Torggatan 7 B   
533 30 GÖTENE   
    
Kerstin KarlssonSBengt BrorssonS
V Torsgatan 41 Kinnegatan 8 
533 33 GÖTENE 533 32 GÖTENE 
    
Nina StadlingS  
Galeasgatan 4   
533 73 KÄLLBY   
    
Lars-Erik SvahnCJoakim LöfkvistFP
Ledsjövägen 28 Österplana Solhaga 
533 72 LUNDSBRUNN 533 94 HÄLLEKIS 
    
Clemens NordentoftGF  
Kinnekulle Brunnstorp   
533 94 HÄLLEKIS   
Götene kommuns representant som förste vice ordförande i Skara- Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik
Owe Rosenberg (M)

Götene kommuns representant som tredje vice ordförande i Skara- Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik
Kerstin Karlsson (S)

Valnämnd 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Ove KarlssonSLinda LegendiS
Valhallagatan 9 Fiolgatan 4 B 
533 33 GÖTENE 533 31 GÖTENE 
    
Lennart SkarpMElisabeth NilssonM
Bronsåldersgatan 28 Hangelösa, Bengtsgården 4 
533 31 GÖTENE 533 72 LUNDSBRUNN 
    
Therese WiklundMPConny PetterssonS
Holmestadsvägen 44 Bollgatan 8 
533 91 GÖTENE 533 34 GÖTENE 
    
Lars-Inge BlySFredrik LarssonS
Holmestad Ekedalen Kinnegatan 4 
533 91 GÖTENE 533 32 GÖTENE 
    
Ulf SvenssonGFLars JanssonGF
Sjösätersvägen 13 Västergatan 40 
533 74 HÄLLEKIS 533 33 GÖTENE 
    
Monica HolmFPMorgan ÖhmanKD
Vinbärsvägen 2 Fågelstigen 4 
533 72 LUNDSBRUNN 533 33 GÖTENE 
    
Bengt JohanssonCAnnica JohanssonC
Valhallagatan 6 Vättlösa Sandbäck 
533 33 GÖTENE 533 91 GÖTENE 
Valnämndens ordförande                                      
Ove Karlsson (S)

Valnämndens vice ordförande                              
Lennart Skarp (M)

Barn- och ungdomsberedningen 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Robert LundkvistSBengt BrorssonS
Köpmangatan 6 Kinnegatan 8 
533 72 LUNDSBRUNN 533 32 GÖTENE 
    
Isabella CarlénKDKristian RibberheimKD
Västergatan 23 Götgatan 38 
533 32 GÖTENE 533 33 GÖTENE 
    
Gunnar GustafssonMOlga MörkM
Myråsen, Östermalm Villa Järneklev 
533 92 LUNDSBRUNN 533 93 KÄLLBY 
    
Ulrika DurkSStina PerssonS
Björsgårdsvägen 12 E Vinkelgatan 21 A 
533 73 KÄLLBY 533 32 GÖTENE 
    
Håkan ErnklevFPLinus KarlssonS
Ledsjövägen 8 Valhallagatan 9 
533 72 LUNDSBRUNN 533 33 GÖTENE 
    
Kenneth WiklundSTorbjörn J NilssonMP
Husaby Stenhagen Husaby kyrkby, Hagaborg 
533 95 GÖTENE 533 95 GÖTENE 
    
Marita LarssonCLisa AnderssonC
Göttorp Sörgården Hangelösa, Andersbo 
533 95 GÖTENE 533 92 LUNDSBRUNN 
    
Johan MånssonGFRobin JohanssonMP
Hökaskog, Persbo Köpmangatan 1 
533 92 LUNDSBRUNN 533 72 LUNDSBRUNN 
    
Lars JanssonGFLilian SvenssonGF
Västergatan 40 Hökaskog, Persbo 
533 33 GÖTENE 533 92 LUNDSBRUNN 
Barn- och ungdomsberedningens beredningsledare                                       
Robert Lundkvist (S)

Barn- och ungdomsberedningens vice beredningsledare
Isabella Carlén (KD)

Samhällsbyggnadsberedningen 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Monica HolmFPPer WennerbergFP
Vinbärsvägen 2 Smedjevägen 9 
533 72 LUNDSBRUNN 533 73 KÄLLBY 
    
Marita HellqvistSIng-Britt LingmanS
Björsgårdsvägen 16 D Stenåldersgatan 18 
533 73 KÄLLBY 533 31 GÖTENE 
    
Per TorstenssonSGöran GustafssonS
Hästhovsvägen 3 Kinne-Vedum Kärrhagen 
533 74 HÄLLEKIS 533 97 GÖTENE 
    
Hasse AnderssonKDMartin JohanssonS
Källgatan 2 Gammelstadsvägen 3 
533 33 GÖTENE 533 73 KÄLLBY 
    
Timo NiskanenSRoland JohanssonS
Norra Skaraborgsgatan 21 Järnåldersgatan 32 
533 30 GÖTENE 533 31 GÖTENE 
    
Jan FahlgrenMMagnus JohanssonM
Årnäs Hangelösa 
Torsmadsvägen 22 Pukaregården 
542 75 MARIESTAD 533 92 LUNDSBRUNN 
    
Kjell GustavssonCEddie OlssonMP
Göttorp Skagen 
Lars Bengtsgården Skagelund 
533 95 GÖTENE 533 94 HÄLLEKIS 
    
Bengt KarlssonGFArnold CedvingKD
Kinne-Kleva Sjustjärnan 5 Blomberg Rangtorp  
533 96 GÖTENE 533 93 KÄLLBY 
    
Clemens NordentoftGFPatrik OtterstenGF
Kinnekulle Brunnstorp Björsgårdsvägen 20B 
533 94 HÄLLEKIS 533 73 KÄLLBY 
Samhällsbyggnadsberedningens beredningsledare                        
Monica Holm(FP)

Samhällsbyggnadsberedningens vice beredningsledare
Marita Hellqvist (S)

Vuxenberedningen 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Åsa KarlssonSUlla AndrénS
Valhallagatan 9 Kårtorp, Sandstugan 
533 33 GÖTENE 533 97 GÖTENE 
    
Christina FribergCKerstin AronssonC
Pilgatan 3 Broby, Rasegården 
533 34 GÖTENE 533 93 KÄLLBY 
    
Lennart BorgSKristoffer BergströmS
Götgatan 17 Blåsippsvägen 3 
533 32 GÖTENE 533 74 HÄLLEKIS 
    
Ann-Charlotte GrananderSMona ArnessonS
Friggagatan 16 Vättlösa Kyrkby Stommen 1 
533 33 GÖTENE 533 91 GÖTENE 
    
Margareta PalmqvistFPJan-Olof BockS
Flädervägen 12 Sjögrässtigen 21  
533 72 LUNDSBRUNN 533 73 KÄLLBY 
    
Lars WaldefeldtMKerstin WiklundMP
Kittelgatan 14 Hagalund 
533 31 GÖTENE 533 91 GÖTENE 
    
Ewa JohanssonKDIngemar EkeroosKD
Frejgatan 5 Fredengatan 24 
533 33 GÖTENE 533 33 GÖTENE 
    
Ylva WerjefeldtGFMarita HirschbergFP
Källby Hellekisgården 2 Kittelgatan 3 C 
533 93 KÄLLBY 533 31 GÖTENE 
    
Gunilla SundbeckGFLilian SvenssonGF
Fullösa Solhem Hökaskog, Persbo 
533 96 GÖTENE 533 92 LUNDSBRUNN 
Vuxenberedningens beredningsledare                         
Lars Waldefeldt (M)

Vuxenberedningens vice beredningsledare
Åsa Karlsson (S)

AB Götenebostäder 2011-2015

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Christina RaudSConny PetterssonS
Hökgatan 16 Bollgatan 8 
533 33 GÖTENE 533 34 GÖTENE 
    
Arnold CedvingKDAnders JohanssonMP
Blomberg, Rangtorp Sjökvarnsvägen 13 
533 93 KÄLLBY 533 73 KÄLLBY 
    
Lars WidegrenMFredrik AronssonC
Ledsjövägen 32 Broby Karstorp 3 
533 72 LUNDSBRUNN 533 93 KÄLLBY 
    
Ulrika CarlssonSClaes-Göran HolmFP
Smedmans Väg 4 Vinbärsvägen 2 
533 73 KÄLLBY 533 72 LUNDSBRUNN 
    
Bengt KarlssonGFFredrik LarssonS
Kinne-Kleva Sjustjärnan 5 Kinnegatan 4 
533 96 GÖTENE 533 32 GÖTENE 
AB Götenebostäder ordförande
Christina Raud(S)

AB Götenebostäder vice ordförande  
Arnold Cedving(KD)

Götene Vatten och värme AB 2011-2015

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Svante LindqvistMPPeter LegendiS
Vättlösa Stora Fårvallsslätten 1 Fibulagatan 4 B 
533 91 GÖTENE 533 31 GÖTENE 
    
Mats LarssonSAnna FribergS
Näckrosstigen 2 Månstorpsvägen 6 
533 73 KÄLLBY 533 91 GÖTENE 
    
Kjell-Åke HanssonS  
Husaby Stubbesgården   
533 96 GÖTENE   
    
Anders MånssonGF  
Hökaskog Persbo   
533 92 LUNDSBRUNN   
    
Peter WirtbergM  
Husaby Apelås   
533 95 GÖTENE   
    
Olof JansonC  
Kinne-Vedum Kårtorp   
533 97 GÖTENE   
    
Per WennerbergFP  
Smedjevägen 9   
533 73 KÄLLBY   
    
Götene Vatten & Värme AB, ordförande
Olof Janson (C)

Götene Vatten & Värme AB, vice ordförande
Kjell-Åke Hansson (S)

Förbundsdirektionen för GöLiSka-It – ledamot och ersättare 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Peter LagerKDEddie OlssonMP
Häckgatan 9 Skagen Skagelund 
533 34 Götene 533 94 HÄLLEKIS 
Vänerns vattenråd 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Arnold CedvingKDMats LarssonS
Blomberg, Rangtorp Näckrosstigen 2 
533 93 KÄLLBY 533 73 KÄLLBY 
Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden, tidigare Lidan Nossans vattenvårdsförbund- ombud på Rådsstämman 2011-2014

Ombud

    

Namn

Parti

   
Jan FahlgrenM   
Årnäs, Torsmadsvägen 22    
542 75 MARIESTAD    
     
Mats LarssonS   
Näckrosstigen 2    
533 73 KÄLLBY    
Fiskevårdsområden Mariedalsån och Sjöråsån – kommunal representant 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

   

Namn

Parti

Namn

Parti

  
Håkan GustafssonCMats LarssonS  
Hangelösa, Jönsegården Näckrosstigen 2   
533 92 LUNDSBRUNN 533 73 KÄLLBY   

Götene Industrier AB 2011-2014


Ärendet utgår och tas vid senare sammanträde.
Kommunens representanter i Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Bo BergstenKDKenth SelmossonS
Linnégatan 42 Västra Torsgatan 58 
533 30 GÖTENE 533 33 GÖTENE 
    
Johnny JohanssonCAnn-Marie WidegrenM
Vättlösa Sandbäck 2 Ledsjövägen 32 
533 91 GÖTENE 533 72 LUNDSBRUNN 
    
Åke FranssonSMargareta HerbertssonS
Törnsäter Rosengården Smedjevägen 1 A 
533 91 GÖTENE 533 73 KÄLLBY 
Styrelse för Medeltidens Värld AB 2011-2014

Ordinarie

 

Ersättare

 

Namn

Parti

Namn

Parti

Kenth SelmossonSLars-Inge BlyS
Västra Torsgatan 58 Holmestad Ekedalen 
533 33 GÖTENE 533 91 GÖTENE 
    
Marcus BrohedeKDAndreas WändahlFP
Baldersgatan 10 Friggagatan 7 
533 33 GÖTENE 533 33 GÖTENE 
    
Ann-Marie Widegren,MPeter WirtbergM
Ledsjövägen 32 Husaby Apelås 
533 72 LUNDSBRUNN 533 95 GÖTENE 
    
Susanne AnderssonCJohnny JohanssonC
Hangelösa Andersbo Vättlösa, Sandbäck 2 
533 92 LUNDSBRUNN 533 91 GÖTENE 
    
Margareta HerbertssonSLinda LegendiS
Smedjevägen 1 A Fibulagatan 4 B 
533 73 KÄLLBY 533 31 GÖTENE 
    
Anders MånssonGFClemens NordentoftGF
Hökaskog Persbo Kinnekulle Brunnstorp 
533 92 LUNDSBRUNN 533 94 HÄLLEKIS 
Medeltidens Värld AB:s styrelse, ordförande
Kenth Selmosson (S)

Medeltidens Värld AB:s styrelse, vice ordförande
Ann-Marie Widegren (M)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!