Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nyvalda ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar

Publicerad:

Åke Fransson (s), ordförande och Johnny Johansson (c), vice ordförande i kommunfullmäktige.Förstora bilden

Åke Fransson (s), ordförande och Johnny Johansson (c), vice ordförande i kommunfullmäktige. Klicka på bilden för att förstora.

Vid kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde 17 januari valdes ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar med mera.

kommunstyrelsen 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Kenth Selmosson

S

Marita Hellqvist

S

Västra Torsgatan 58


Björsgårdsvägen 16 D


533 33 GÖTENE


533 73 KÄLLBY


Johnny Johansson

C

Christina Friberg

C

Vättlösa


Pilgatan 3


Sandbäck 2


533 34 GÖTENE


533 91 GÖTENE
Ann-Marie Widegren,

M

Nina Räihä

M

Ledsjövägen 32


Holmestadsvägen 43


533 72 LUNDSBRUNN


533 91 GÖTENE


Peter Wirtberg

M

Lennart Skarp

M

Husaby Apelås


Bronsåldersgatan 28


533 95 GÖTENE


533 31 GÖTENE


Susanne Andersson

C

Lars-Erik Svahn

C

Hangelösa Andersbo


Ledsjövägen 28


533 92 LUNDSBRUNN


533 72 LUNDSBRUNN


Andreas Wändahl

FP

Per Wennerberg

FP

Friggagatan 7


Smedjevägen 9


533 33 GÖTENE


533 73 KÄLLBY


Marcus Brohede

KD

Peter Lager

KD

Baldersgatan 10


Häckgatan 9


533 33 GÖTENE


533 34 GÖTENE


Margareta Herbertsson

S

Stina Persson

S

Smedjevägen 1 A


Vinkelgatan 21 A


533 73 KÄLLBY


533 32 GÖTENE


Lars-Inge Bly

S

Björn Cavalli-Björkman

S

Holmestad Ekedalen


Blombergs Egendom


533 91 GÖTENE


Mejeriflygeln
533 93 KÄLLBY


Linda Legendi

S

Anders Johansson

MP

Fibulagatan 4 B


Sjökvarnsvägen 13


533 31 GÖTENE


533 73 KÄLLBY


Clemens Nordentoft

GF

Johan Månsson

GF

Kinnekulle Brunnstorp


Hökaskog Persbo


533 94 HÄLLEKIS


533 92 LUNDSBRUNN


Ulf Svensson

GF

Ylva Werjefeldt

GF

Sjösätersvägen 13


Källby


533 74 HÄLLEKIS


Hällekisgården 2
533 93 KÄLLBY


Anders Månsson

GF

Lars Jansson

GF

Hökaskog Persbo


Västergatan 40


533 92 LUNDSBRUNN


533 33 GÖTENE


Kommunstyrelsens ordförande
Kenth Selmosson (S)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Susanne Andersson (C)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Ann-Marie Widegren (M)

Individnämnden 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Åsa Karlsson

S

Jan-Olof Bock

S

Valhallagatan 9


Sjögrässtigen 21


533 33 GÖTENE


533 73 KÄLLBY


Anna Dalström

C

Mathias Ogenblad

M

Holmestad Raggagården


Mariestadsvägen 11


533 91 GÖTENE


533 31 GÖTENE


Britta Olsson

KD

Lars Jonegård

FP

Stenyxegatan 6


Kinne-Kleva Ledsgården


533 31 GÖTENE


533 96 GÖTENE


Ulrika Karlsson

S

Roger Åkerblad

S

Smedmans Väg 4


Sandtorp 9


533 73 KÄLLBY


533 96 GÖTENE


Ylva Werjefeldt

GF

Gunilla Sundbeck

GF

Källby Hellekisgården 2


Fullösa Solhem


533 93 KÄLLBY


533 96 GÖTENE


Individnämndens ordförande
Åsa Karlsson (S)

Individnämndens vice ordförande
Anna Dalström (C)

Miljö- och bygglovnämnden 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Håkan Gustafsson

C

Annica Johansson

C

Hangelösa, Jönsegården


Vättlösa Sandbäck


533 92 LUNDSBRUNN


533 91 GÖTENE


Daniel Klasson

KD

Margareta Palmqvist

FP

Holmestadvägen 9


Flädervägen 12


533 97 GÖTENE


533 72 LUNDSBRUNN


Fredrik Hallenberg

M

Magnus Johansson

M

Holmestadvägen 71


Hangelösa, Pukaregården


533 91 GÖTENE


533 92 LUNDSBRUNN


Mats Larsson

S

Anders Olsson

S

Näckrosstigen 2


Fiolgatan 6


533 73 KÄLLBY


533 34 GÖTENE


Ulf Svensson

GF

Patrik Ottersten

GF

Sjösätersvägen 13


Björsgårdsvägen 20B


533 74 HÄLLEKIS


533 73 KÄLLBY


Miljö- och bygglovnämndens ordförande
Håkan Gustafsson (C)

Miljö- och bygglovnämndens vice ordförande
Mats Larsson (S)

Götene kommuns ledamöter och ersättare i Skara-Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Owe Rosenberg

MTorggatan 7 B
533 30 GÖTENE
Kerstin Karlsson

S

Bengt Brorsson

S

V Torsgatan 41


Kinnegatan 8


533 33 GÖTENE


533 32 GÖTENE


Nina Stadling

SGaleasgatan 4
533 73 KÄLLBY
Lars-Erik Svahn

C

Joakim Löfkvist

FP

Ledsjövägen 28


Österplana Solhaga


533 72 LUNDSBRUNN


533 94 HÄLLEKIS


Clemens Nordentoft

GFKinnekulle Brunnstorp
533 94 HÄLLEKIS
Götene kommuns representant som förste vice ordförande i Skara- Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik
Owe Rosenberg (M)

Götene kommuns representant som tredje vice ordförande i Skara- Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik
Kerstin Karlsson (S)

Valnämnd 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Ove Karlsson

S

Linda Legendi

S

Valhallagatan 9


Fiolgatan 4 B


533 33 GÖTENE


533 31 GÖTENE


Lennart Skarp

M

Elisabeth Nilsson

M

Bronsåldersgatan 28


Hangelösa, Bengtsgården 4


533 31 GÖTENE


533 72 LUNDSBRUNN


Therese Wiklund

MP

Conny Pettersson

S

Holmestadsvägen 44


Bollgatan 8


533 91 GÖTENE


533 34 GÖTENE


Lars-Inge Bly

S

Fredrik Larsson

S

Holmestad Ekedalen


Kinnegatan 4


533 91 GÖTENE


533 32 GÖTENE


Ulf Svensson

GF

Lars Jansson

GF

Sjösätersvägen 13


Västergatan 40


533 74 HÄLLEKIS


533 33 GÖTENE


Monica Holm

FP

Morgan Öhman

KD

Vinbärsvägen 2


Fågelstigen 4


533 72 LUNDSBRUNN


533 33 GÖTENE


Bengt Johansson

C

Annica Johansson

C

Valhallagatan 6


Vättlösa Sandbäck


533 33 GÖTENE


533 91 GÖTENE


Valnämndens ordförande                                      
Ove Karlsson (S)

Valnämndens vice ordförande                              
Lennart Skarp (M)

Barn- och ungdomsberedningen 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Robert Lundkvist

S

Bengt Brorsson

S

Köpmangatan 6


Kinnegatan 8


533 72 LUNDSBRUNN


533 32 GÖTENE


Isabella Carlén

KD

Kristian Ribberheim

KD

Västergatan 23


Götgatan 38


533 32 GÖTENE


533 33 GÖTENE


Gunnar Gustafsson

M

Olga Mörk

M

Myråsen, Östermalm


Villa Järneklev


533 92 LUNDSBRUNN


533 93 KÄLLBY


Ulrika Durk

S

Stina Persson

S

Björsgårdsvägen 12 E


Vinkelgatan 21 A


533 73 KÄLLBY


533 32 GÖTENE


Håkan Ernklev

FP

Linus Karlsson

S

Ledsjövägen 8


Valhallagatan 9


533 72 LUNDSBRUNN


533 33 GÖTENE


Kenneth Wiklund

S

Torbjörn J Nilsson

MP

Husaby Stenhagen


Husaby kyrkby, Hagaborg


533 95 GÖTENE


533 95 GÖTENE


Marita Larsson

C

Lisa Andersson

C

Göttorp Sörgården


Hangelösa, Andersbo


533 95 GÖTENE


533 92 LUNDSBRUNN


Johan Månsson

GF

Robin Johansson

MP

Hökaskog, Persbo


Köpmangatan 1


533 92 LUNDSBRUNN


533 72 LUNDSBRUNN


Lars Jansson

GF

Lilian Svensson

GF

Västergatan 40


Hökaskog, Persbo


533 33 GÖTENE


533 92 LUNDSBRUNN


Barn- och ungdomsberedningens beredningsledare                                       
Robert Lundkvist (S)

Barn- och ungdomsberedningens vice beredningsledare
Isabella Carlén (KD)

Samhällsbyggnadsberedningen 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Monica Holm

FP

Per Wennerberg

FP

Vinbärsvägen 2


Smedjevägen 9


533 72 LUNDSBRUNN


533 73 KÄLLBY


Marita Hellqvist

S

Ing-Britt Lingman

S

Björsgårdsvägen 16 D


Stenåldersgatan 18


533 73 KÄLLBY


533 31 GÖTENE


Per Torstensson

S

Göran Gustafsson

S

Hästhovsvägen 3


Kinne-Vedum Kärrhagen


533 74 HÄLLEKIS


533 97 GÖTENE


Hasse Andersson

KD

Martin Johansson

S

Källgatan 2


Gammelstadsvägen 3


533 33 GÖTENE


533 73 KÄLLBY


Timo Niskanen

S

Roland Johansson

S

Norra Skaraborgsgatan 21


Järnåldersgatan 32


533 30 GÖTENE


533 31 GÖTENE


Jan Fahlgren

M

Magnus Johansson

M

Årnäs


Hangelösa


Torsmadsvägen 22


Pukaregården


542 75 MARIESTAD


533 92 LUNDSBRUNN


Kjell Gustavsson

C

Eddie Olsson

MP

Göttorp


Skagen


Lars Bengtsgården


Skagelund


533 95 GÖTENE


533 94 HÄLLEKIS


Bengt Karlsson

GF

Arnold Cedving

KD

Kinne-Kleva Sjustjärnan 5


Blomberg Rangtorp


533 96 GÖTENE


533 93 KÄLLBY


Clemens Nordentoft

GF

Patrik Ottersten

GF

Kinnekulle Brunnstorp


Björsgårdsvägen 20B


533 94 HÄLLEKIS


533 73 KÄLLBY


Samhällsbyggnadsberedningens beredningsledare                        
Monica Holm(FP)

Samhällsbyggnadsberedningens vice beredningsledare
Marita Hellqvist (S)

Vuxenberedningen 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Åsa Karlsson

S

Ulla Andrén

S

Valhallagatan 9


Kårtorp, Sandstugan


533 33 GÖTENE


533 97 GÖTENE


Christina Friberg

C

Kerstin Aronsson

C

Pilgatan 3


Broby, Rasegården


533 34 GÖTENE


533 93 KÄLLBY


Lennart Borg

S

Kristoffer Bergström

S

Götgatan 17


Blåsippsvägen 3


533 32 GÖTENE


533 74 HÄLLEKIS


Ann-Charlotte Granander

S

Mona Arnesson

S

Friggagatan 16


Vättlösa Kyrkby Stommen 1


533 33 GÖTENE


533 91 GÖTENE


Margareta Palmqvist

FP

Jan-Olof Bock

S

Flädervägen 12


Sjögrässtigen 21 


533 72 LUNDSBRUNN


533 73 KÄLLBY


Lars Waldefeldt

M

Kerstin Wiklund

MP

Kittelgatan 14


Hagalund


533 31 GÖTENE


533 91 GÖTENE


Ewa Johansson

KD

Ingemar Ekeroos

KD

Frejgatan 5


Fredengatan 24


533 33 GÖTENE


533 33 GÖTENE


Ylva Werjefeldt

GF

Marita Hirschberg

FP

Källby Hellekisgården 2


Kittelgatan 3 C


533 93 KÄLLBY


533 31 GÖTENE


Gunilla Sundbeck

GF

Lilian Svensson

GF

Fullösa Solhem


Hökaskog, Persbo


533 96 GÖTENE


533 92 LUNDSBRUNN


Vuxenberedningens beredningsledare                         
Lars Waldefeldt (M)

Vuxenberedningens vice beredningsledare
Åsa Karlsson (S)

AB Götenebostäder 2011-2015

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Christina Raud

S

Conny Pettersson

S

Hökgatan 16


Bollgatan 8


533 33 GÖTENE


533 34 GÖTENE


Arnold Cedving

KD

Anders Johansson

MP

Blomberg, Rangtorp


Sjökvarnsvägen 13


533 93 KÄLLBY


533 73 KÄLLBY


Lars Widegren

M

Fredrik Aronsson

C

Ledsjövägen 32


Broby Karstorp 3


533 72 LUNDSBRUNN


533 93 KÄLLBY


Ulrika Carlsson

S

Claes-Göran Holm

FP

Smedmans Väg 4


Vinbärsvägen 2


533 73 KÄLLBY


533 72 LUNDSBRUNN


Bengt Karlsson

GF

Fredrik Larsson

S

Kinne-Kleva Sjustjärnan 5


Kinnegatan 4


533 96 GÖTENE


533 32 GÖTENE


AB Götenebostäder ordförande
Christina Raud(S)

AB Götenebostäder vice ordförande  
Arnold Cedving(KD)

Götene Vatten och värme AB 2011-2015

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Svante Lindqvist

MP

Peter Legendi

S

Vättlösa Stora Fårvallsslätten 1


Fibulagatan 4 B


533 91 GÖTENE


533 31 GÖTENE


Mats Larsson

S

Anna Friberg

S

Näckrosstigen 2


Månstorpsvägen 6


533 73 KÄLLBY


533 91 GÖTENE


Kjell-Åke Hansson

SHusaby Stubbesgården
533 96 GÖTENE
Anders Månsson

GFHökaskog Persbo
533 92 LUNDSBRUNN
Peter Wirtberg

MHusaby Apelås
533 95 GÖTENE
Olof Janson

CKinne-Vedum Kårtorp
533 97 GÖTENE
Per Wennerberg

FPSmedjevägen 9
533 73 KÄLLBY
Götene Vatten & Värme AB, ordförande
Olof Janson (C)

Götene Vatten & Värme AB, vice ordförande
Kjell-Åke Hansson (S)

Förbundsdirektionen för GöLiSka-It – ledamot och ersättare 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Peter Lager

KD

Eddie Olsson

MP

Häckgatan 9


Skagen Skagelund


533 34 Götene


533 94 HÄLLEKIS


Vänerns vattenråd 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Arnold Cedving

KD

Mats Larsson

S

Blomberg, Rangtorp


Näckrosstigen 2


533 93 KÄLLBY


533 73 KÄLLBY


Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden, tidigare Lidan Nossans vattenvårdsförbund- ombud på Rådsstämman 2011-2014

Ombud


Namn

Parti

Jan Fahlgren

M

Årnäs, Torsmadsvägen 22


542 75 MARIESTAD
Mats Larsson

S

Näckrosstigen 2


533 73 KÄLLBY


Fiskevårdsområden Mariedalsån och Sjöråsån – kommunal representant 2011-2014

Ordinarie


Ersättare
Namn

Parti

Namn

PartiHåkan Gustafsson

C

Mats Larsson

SHangelösa, Jönsegården


Näckrosstigen 2
533 92 LUNDSBRUNN


533 73 KÄLLBY
Götene Industrier AB 2011-2014

Ärendet utgår och tas vid senare sammanträde.

Kommunens representanter i Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Bo Bergsten

KD

Kenth Selmosson

S

Linnégatan 42


Västra Torsgatan 58


533 30 GÖTENE


533 33 GÖTENE


Johnny Johansson

C

Ann-Marie Widegren

M

Vättlösa Sandbäck 2


Ledsjövägen 32


533 91 GÖTENE


533 72 LUNDSBRUNN


Åke Fransson

S

Margareta Herbertsson

S

Törnsäter Rosengården


Smedjevägen 1 A


533 91 GÖTENE


533 73 KÄLLBY


Styrelse för Medeltidens Värld AB 2011-2014

Ordinarie


Ersättare


Namn

Parti

Namn

Parti

Kenth Selmosson

S

Lars-Inge Bly

S

Västra Torsgatan 58


Holmestad Ekedalen


533 33 GÖTENE


533 91 GÖTENE


Marcus Brohede

KD

Andreas Wändahl

FP

Baldersgatan 10


Friggagatan 7


533 33 GÖTENE


533 33 GÖTENE


Ann-Marie Widegren,

M

Peter Wirtberg

M

Ledsjövägen 32


Husaby Apelås


533 72 LUNDSBRUNN


533 95 GÖTENE


Susanne Andersson

C

Johnny Johansson

C

Hangelösa Andersbo


Vättlösa, Sandbäck 2


533 92 LUNDSBRUNN


533 91 GÖTENE


Margareta Herbertsson

S

Linda Legendi

S

Smedjevägen 1 A


Fibulagatan 4 B


533 73 KÄLLBY


533 31 GÖTENE


Anders Månsson

GF

Clemens Nordentoft

GF

Hökaskog Persbo


Kinnekulle Brunnstorp


533 92 LUNDSBRUNN


533 94 HÄLLEKIS


Medeltidens Värld AB:s styrelse, ordförande
Kenth Selmosson (S)

Medeltidens Värld AB:s styrelse, vice ordförande
Ann-Marie Widegren (M)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!