Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu pågår återställandet av marken vid Medeltidens värld

Publicerad: klockan

Rivningen av borgen är nu upphandlad och kommer att kosta 180 000 kronor. Städning av löst skräp pågår i området och återställande av marken förbereds. Medeltidens värld AB har begärt ett aktieägartillskott för att säkra kostnader som kan uppstå under avvecklingen. Ytterligare en förening är nu på väg att få möjlighet att nyttja området för sin verksamhet.

Rivning av borgen

Nu är en upphandling gjord för rivning av borgen. Flera anbud har kommit in. Den som tilldelats uppdraget är Ottos maskiner. Kostnaden för rivningen kommer att bli 180 000 kronor. Enligt avtalet kan rivningen påbörjas så fort all formalia är klar, och ska vara avslutad senast 23 april 2018. När det görs inom denna tidsperiod får entreprenören själv bestämma.

Kommunens personal till förfogande för iordningställandet

Städning av området pågår just nu, framförallt bortplockande av löst skräp och kvarlämnat byggmaterial. Det är kommunens arbetsmarknadsenhet som står för detta. Ytterligare en städomgång är planerad till tidigt i vår, när ytterligare växtlighet har försvunnit.

Återställande av marken

Nästa insats som planeras är igenläggning av den östligaste dammen och den grävda kanalen. Eftersom det är en del problem med dagvatten i området behöver också ytterligare ett dagvattenmagasin skapas strax norr om parkeringen vid Lundvägen. Tillstånd för detta ska sökas hos Länsstyrelsen och en upphandling ska göras på arbetsinsatsen. Markarbetet planeras till senvintern nästa år.

Nyttjanderätt av marken och arenan

Medeltidsföreningen Infensus har idag ett nyttjanderättsavtal för arenan som finns på området, samt viss anslutande ytor runt omkring. Detta kommer inte att påverkas av återställandet av marken i området. Ytterligare en förening, Kinnekulle Hästsportklubb, kommer också få möjlighet att nyttja arenan och vissa anslutande områden för verksamhet och tävlingar framöver.

Kostnad för återställandet

Alla insatser för återställande av området finansieras av bolaget Medeltidens värld AB.

Bolaget har begärt ett aktieägartillskott på maximalt fyra miljoner kronor hos kommunfullmäktige. Detta för att säkra finansiering av alla kostnader som bolaget kan få under avvecklingen, såväl för återställandet av marken som för skatter och andra kostnader som kan uppstå i samband med återställandet av marken. Om kommunfullmäktige beslutar om aktieägartillskott på mötet nästa vecka, tas aktieägartillskottet från kommunens resultat för 2017.

Detta innebär att ingen annan kommunal verksamhet kommer att påverkas genom minskad budget.

Vid frågor kontakta

Åsa Karlsson
Ordförande Medeltidens värld AB
Telefonnummer: 0511- 38 60 10
E-post: asa.karlsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!