Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu påbörjar vi förbättringen av Centrumhusets huvudentré

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Vi startar nu ombyggandet av Centrumhusets huvudentré. Tillgängligheten kommer att ökas genom att dörrpartiet byts ut och plattytan renoveras. Muren mellan entrén och torget kommer att öppnas upp och kompletteras med en bred trappa. Torggatan får ett gångfartsområde. Arbetet påbörjas under denna vecka och beräknas pågå under hösten.

En förändring av Centrumhusets entremiljö ut mot Torggatan och en förstärkning av centrummiljön genom att binda ihop Centrumhusets entré med torgmiljön har varit aktuell under en längre tid. De åtgärder vi nu påbörjar innebär en förbättrad tillgänglighet till Centrumhuset för besökare.

Ny entré ska underlätta tillgängligheten

Huvudentréns nuvarande dörrpartier kommer att ersättas av vindslussdörrar som öppnas i sidled. Detta kommer att underlätta för personer med exempelvis rullator eller barnvagn att ta sig in i huset.

Sättningar i befintlig plattytan framför huvudentrén kommer att rättas till för en bättre och säkrare in- och utpassage till huset. Även befintlig markvärmeanläggning kommer att renoveras för att minska risken för halkolyckor i entréområdet.

Muren mellan entrén och torget kommer att öppnas upp och kompletteras med en bred trappa. Torggatan kommer samtidigt att få ett så kallat gångfartsområde. 

Avstängning av Torggatan

Avstängningar av Torggatan kommer att ske på olika sätt under byggnationen. Tillfälliga hänvisningar kommer att finnas för hur gång- och biltrafik kan röra sig i och runt området.

Entrén till Centrumhuset kommer att hållas öppen i någon form under större delen av ombyggnadstiden.

Arbetet påbörjas under denna vecka och beräknas pågå under hösten. Mer detaljerad information kommer att läggas ut på vår hemsida efterhand.

Vi hoppas att besökarna till Centrumhuset har överseende med olägenheter under ombyggnadstiden. Målet med ombyggnationen är att skapa en mer välkomnande och tillgänglig entré till vårt unika hus.

Vid frågor kontakta

Staffan Lundstedt
Projektledare
Telefon: 0511-322 59
E-post: staffan.lundstedt@skara.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!