Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nulägesbeskrivning av Götene kommuns mobiltelefoni

Publicerad: 6 februari 2012
Frågor kring kommunens mobiltelefoni och hur trygghetslarmen påverkas har varit aktuell under höst och vinter. Flera personer har ringt till kommunen och varit oroliga för att trygghetslarmet inte ska fungera. Problemet är åtgärdat genom att hemvårdspersonalen svarar på larm med telefoner som har dubbla simkort.
Under våren 2011 bytte kommunen telefonioperatör. Mobilmasterna hos den nya operatören visade sig ha en lägre geografisk täckningsgrad. Det visade sig även att äldre mobiltelefoner behövde bytas ut till nyare 3G-telefoner.

Vid operatörsbytet ledde den bristfälliga täckningen till att SOS inte kunde nå hemvårdspersonalen som åtgärdar trygghetslarm. När en person med trygghetslarm trycker på larmet går det till SOS som skickar sms eller ringer till hemvårdspersonal. Problemet är åtgärdat genom att hemvårdspersonalen nu svarar på larm med telefoner som har dubbla simkort. Telefoner med dubbla simkort infördes i etapper från september månad och framåt. Dessa telefoner tar emot samtal både via Telias och Telenors master.

I vissa områden är det fortfarande problem med dålig täckning, till exempel Hemvården på Hästen i Götene. En utökning av antalet telefoner med dubbla simkort inom äldreomsorgen kommer att göras efter en bedömning av enhetscheferna i äldreomsorgen.

Trygghetslarm


Det har inte varit några problem för SOS att ta emot signalerna från trygghetslarmen när de används av den enskilde i hemmet. Det kan ändå hända att trygghetslarmen slås ut vid strömavbrott eller åskväder. När det händer får SOS en indikation som förmedlas till hemvården. Hemvårdspersonal åker hem till den personen samma dag och installerar om larmet. Vid behov görs extra tillsynsbesök hos dem som har larm. Målet är att alla som trycker på sin larmknapp ska få hjälp av hemvården inom 30 minuter.
 - Det är mobiltäckningen som varit problem inte själva trygghetslarmet, säger Ingela Persson, enhetschef och ansvarig för trygghetslarmen i Götene kommun.
 

Utveckling av växel och telefoni i Götene kommun


Götene, Lidköping och Skara har beslutat att ha en gemensam telefoniplattform. Götene och Skara hade växelsystem som var i behov av att bytas ut. Under 2012 införs den nya gemensamma telefoniplattformen.

Våren 2011 bytte vi operatör för telefonin från Telia till Telenor. Byte av växelsystem sker i början av mars 2012 inför detta byte kommer inomhustäckningen i bland annat Centrumhuset förbättras och det arbetet pågår.  

Götene och Skara kommuner samarbetar om kvalitetssäkringen i byggnader. Ansvariga chefer prioriterar byggnader i de båda kommunerna. I landet som helhet har Telenor och Tele2 startat ett samarbete. Samarbetet innebär bland annat att Telenor och Tele2 får tillgång till varandras master. Det kommer att öka kvaliteten på mobiltäckningen. Detta planeras att vara genomfört efter sommaren 2012.

Frågor besvaras av:


Ingela Persson
Enhetschef, ansvarig för trygghetslarm
Telefon: 0511-38 61 20
E-post: ingela.c.persson@gotene.se
 
Veronica Augustsson
Enhetschef, äldreomsorgen
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: veronica.augustsson@gotene.se
 
Eva Danielsson Friberg
Serviceenhetschef, ansvarig för telefoni
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.danielsson-friberg@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!