Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Medborgarkontoret har fått EU-medel för utvecklingsprojekt

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Juliane Thorin, Charlotta Lövgren, Cathrine Pettersson och Eva Danielsson Friberg har ingått i projektgruppen för ICU-projektet. Klicka på bilden för att förstora.

Medborgarkontoret i Götene kommun har beviljats 14 515 euro av Universitets- och högskolerådet för det tvåårigt projektet Intercultural communication for you (ICU). Projektets fokus är utvecklad medborgarservice i stort och förbättrad service till asylsökande och nyanlända i synnerhet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har tilldelat Medborgarkontoret i Götene kommun 14 515 euro (cirka 135 000 kronor) för mobilitetsprojektet Intercultural communication for you (ICU) från EU-programmet Erasmus+. Syftet med projektet är att utveckla medborgarkontorets service genom kompensutveckling i form av erfarenhetsutbyte och jobbskuggning på andra medborgarkontor i Europa.

Våra projektpartners är en stadsdelsförvaltning i Istanbul i Turkiet och ett socialt kooperativ i Italien. Båda länderna har stor erfarenhet av asylmottagande och tanken är att se hur de jobbar med medborgarservice, i stort och i smått. I projektet ingår även en utbildningsinsats i samarbete med Högskolan i Skövde i interkulturell kommunikation.

Ett projektnamn med många betydelser

Projektnamnet Intercultural communication for you (ICU) är dubbelbottnat. Eftersom projektet handlar om att utveckla vår service utgör kommunikationen en betydande del, särskilt i utvecklandet av servicen till nyanlända och asylsökande där förståelsen för interkulturell kommunikationen blir viktig. Utbildningen i interkulturell kommunikation ska bland annat medvetandegöra hur vårt sätt att kommunicera kan påverka hur vi möter och bemöter personer från andra kulturer. I och med att det är ett internationellt projekt kändes ett projektnamn på engelska mest riktigt.

For you i projektnamnet syftar på kommunens övergripande värdegrund "för-dig-perspektivet" som innebär att alla våra verksamheter och allt kommunen gör ska vara till för dig som invånare i Götene kommun. Satsningen på medborgarkontoret gör vi för att du som medborgare ska få ännu bättre service och bemötande när du besöker medborgarkontoret, oavsett ärende.

Förkortningen ICU har en innebörd i sig självt. Om man läser den på engelska så blir det I see you - jag ser dig. God service och gott bemötande är medborgarkontorets utgångspunkt i alla lägen. Att se och försöka förstå våra besökares behov är grunden i vårt arbete, oavsett ärende och oavsett om de finns fysiskt på plats i våra lokaler eller kontaktar oss via telefon, e-post eller sociala medier. "Jag ser dig" kändes därför som en passade delbetydelse av vårt projekt som ska göra oss ännu bättre på att ge service till alla våra kommuninvånare.

Erasmus+ för främjande av internationellt samarbete

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdomsverksamhet och idrott. Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och utgöra en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden: att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen samt främja social jämställdhet och integration.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!