Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Landshövdingen besöker Götene kommun - 18 februari

Publicerad: klockan

Västra Götalands läns landshövding Lars Bäckström. Foto: Anders Wejrot. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Västra Götalands läns landshövding Lars Bäckström. Foto: Anders Wejrot. Klicka på bilden för att förstora.

Landshövding Lars Bäckström besöker Götene kommun den 18 februari. På programmet står möte med bland andra kommunstyrelsens ordförande Åsa Karlsson, kommunchefen Jerker Andersson Liljestrand och Götenehus VD Claes Hansson.

Mötet sker i Centrumhuset i Götene. Under mötet kommer landshövdingen att få en presentation av Götene kommun och diskussionen kommer handla om bostäder, integration och förutsättningarna runt småskalig vattenkraft. På mötet deltar också politiker och tjänstemän från Götene kommun.

Efter mötet har media blivit inbjudna att ställa frågor.

Bakgrund

Landshövding Lars Bäckström besöker under en treårsperiod länets samtliga 49 kommuner inklusive alla stadsdelsnämnder i Göteborg och Borås. Turnén startade den 6 mars 2014 i Sotenäs. Syftet med besöken är att träffa representanter för kommun, lokala företag, organisationer med flera för att diskutera aktuella frågor.

Samtidigt kommer det från Länsstyrelsens sida att informeras om vad som görs för att bidra till ett hållbart samhälle inom olika områden – miljö, klimatanpassning, energi, landsbygdsutveckling, strandskydd, integration, bostadsfrågor med mera.

Lättläst

Du kan läsa en lättläst version av nyheten på kortanyheter.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!