Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Lämna synpunkter på förslag till klimat- och miljöpolitiskt program

Publicerad: klockan

Föreningar och privatpersoner är välkomna att lämna synpunkter på förslaget till klimat- och miljöpolitiskt program

Ett förslag till klimat- och miljöpolitiskt program för Götene kommun skickas på remiss till nämnder, partier, kommunala bolag och intresseorganisationer, här har du också möjlighet att göra din röst hörd.

Mål för verksamheter inom klimat och miljö

Ett nytt klimat- och miljöpolitiskt program håller på att tas fram för Götene kommun. Genom klimat och miljöpolitiska programmet beskrivs den politiska styrningen av vad Götene kommun ska uppnå inom detta område under tidsperioden 2018-2024. Här kan du ta del av förslaget till program. Word, 270.5 kB.

Synpunkter senast 30 september

Skriv din eller föreningens synpunkter så tydligt som möjligt i formuläret nedan. Ange vilken del av dokumentet som ni har synpunkter på (sidnummer, stycke).

Synpunkter kan lämnas till och med den 30 september 2018.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!