Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kungörelsedelgivning

Publicerad: 30 juni 2011
Kungörelse om dom i Förvaltningsrätten i Jönköping.
Förvaltningsrätten i Jönköping har i dom den 21 juni 2011 i mål nr 711-11 upphävt
Kommunfullmäktiges i Götene kommun beslut fattade vid sammanträdet den 17 och 19 januari 2011 dels under § 24 såvitt avser utseende av ersättare i Skara-Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik, dels under § 26 angående förslag på vem som Kommunfullmäktige i Skara kommun ska utse till tredje vice ordförande i den styrelsen.
 
Domen med tillhörande anvisning om hur kommunmedlem kan överklaga domen hålls
tillgänglig hos kommunkansliet, Götene kommun, under tiden den 1 - den 22 juli 2011.
 
För kommunmedlem som vill överklaga domen löper överklagandetiden ut den 22 juli
2011.

Frågor besvaras av kansliet:
Telefon: 0511-38 60 00
E-post: kommunstyrelsen@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!