Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Konferenslokalerna i Centrumhuset stängs för uthyrning

Utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger i samband med arbetet med att minska smittspridningen av coronaviruset stängs nu konferenslokalerna i Centrumhuset för andra än kommunens verksamheter och Centrumhusets hyresgäster.

Folkhälsomyndigheten avråder från möten och större sammankomster som inte är nödvändiga på grund av spridningsrisken av covid-19 (coronaviruset). Därför har krisledningsgruppen beslutat att stänga konferenslokalerna i Centrumhuset för andra än kommunens verksamheter och hyresgäster i Centrumhuset.

Stängda för uthyrning 6 april-31 augusti

Konferenslokalerna är stängda för externa gäster, såsom föreningar, företag, organisationer och privatpersoner, från och med 6 april till och med 31 augusti. Vi avvaktar även med att ta emot bokningar för hösten tills vidare.

Beroende på hur läget ser ut med smittrisken efter sommaren och vilka rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger kommer ett nytt beslut tas om tillgång till lokalerna inför hösten. 

Du som redan har bokat konferenslokaler under våren och sommaren kommer att kontaktas av medborgarkontoret.

Vid frågor kontakta

Medborgarkontoret
Telefon: 0511-38 60 01
E-post: gotene.kommun@gotene.se

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.gotene.se/coronaviruset

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!