Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktiges nästa möte hålls den 15 juni 2020

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Centrumhuset Götene, måndagen den 15 juni 2020 klockan 18.00.

Lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att behandla följande ärenden:

 1. Upprop
 2. Val av justerare samt tid och plats för justering
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Information från krisstab och krisledningsnämnd med anledning av coronaviruset
 5. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 6. Interpellation till kommunstyrelsen ordförande - Hur ser planen ut för att få fart på Götene kommuns klimat- och miljöarbete och nå de av kommunfullmäktige antagna målen?
 7. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 8. Eventuellt inkomna motioner
 9. Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, Götene kommun
 10. Ansökan om investering av gata i exploateringsprojekt, del av Götene Källby 6:6
 11. Information från AB Götenebostäder om planerad nyproduktion av bostäder samt utemiljöåtgärder på Melonen 6
 12. Investering AB Götenebostäder samt utökad borgensram - Nyproduktion av bostäder samt utemiljöåtgärder på Melonen 6
 13. Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2019
 14. Årsredovisning Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2019
 15. Tolkförmedling Väst, TFV Årsredovisning 2019
 16. Förslag till ny förbundsordningen för Tolkförmedling Väst
 17. Svar på motion från Moderaterna, Marcus Källander (M) om förändring i huvudprincip gällande regler för jakt och fiske på kommunens fastigheter
 18. Redovisning av partistöd 2019
 19. Anmälningar kommunfullmäktige 2020
 20. Godkännande av Magnus Fredricsons (MP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
 21. Godkännande av Magnus Fredricsons (MP) avsägelse som ledamot i valberedningen
 22. Val av ny ledamot i valberedningen efter Magnus Fredricson (MP)
 23. Godkännande av Niina Stenanders (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
 24. Godkännande av Niina Stenanders (M) avsägelse som styrelseledamot i AB Götenebostäder
 25. Val av ny styrelseledamot till AB Götenebostäder efter Niina Stenander (M)
 26. Godkännande av Niina Stenanders (M) avsägelse som ersättare i socialnämnden
 27. Val av ny ersättare i socialnämnden efter Niina Stenander (M)
 28. Godkännande av Niina Stenanders (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen
 29. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Niina Stenander (M)
 30. Avsägelse från Carolina Wretman (M) som ersättare i nämnden för utbildning, kultur och fritid
 31. Val av ny ersättare i nämnden för utbildning, kultur och fritid efter Carolina Wretman (M)
 32. Eventuellt ytterligare valärenden

Du kan även ta del av dagordningen samt läsa handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!