Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige måndag den 28 februari 2022 i Sessionssalen, Centrumhuset

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen i Centrumhuset måndag den 28 februari klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten på plats eller via Radio Kinnekulle!

Vilka ärenden tas upp?

Här kan du kan läsa dagordning och handlingarna till kommunfullmäktiges möte.

Här följer också hela listan över ärendena som ska behandlas:

 1. Upprop
 2. Tid och plats för justering samt val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Information från kommundirektören, coronapandemin
 5. Medborgarförslag om en allmän bastu med relaxyta och duschar i Götene
 6. Medborgarförslag om återplantering och förtätning av tätortsnära skogar i Götene
 7. Medborgarförslag om utställare inne i centrumhuset på Götenelördag, julskyltning och andra aktiviteter
 8. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 9. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Karlsson (S) rörande placering av ny förskola i Brännaskogen
 10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Åsa Karlsson (S) rörande uppstart av budgetarbetet
 11. Interpellation till kommunstyrelsen ordförande från Evalena Öman (V) om avsaknad av information om samrådsorganets existens och roll i beslutsgången
 12. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 13. Eventuellt inkomna motioner
 14. Försäljning Falkängen
 15. Förändring av driftsbudget 2022 avseende Parken Götene samt fastställande av avgifter för uthyrning av lokalen
 16. Pensionspolicy 2022
 17. Överenskommelse av inlösen Sils-Sandtorp 1:15 – Överlåtelse av byggnader och markanläggningar Götene Vatten & Värme AB
 18. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om tillitsbaserad styrning och ledning
 19. Svar på motion om divestera ur fossila bränslen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Åsa Karlsson (S) och Evalena Öman (V)
 20. Svar på motion från Samuel Lundell (S) om att ta fram en kulturarvsplan för fastigheter samt kulturmiljöer
 21. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att investera i personalen med friskvårdstid
 22. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022
 23. Fyllnadsval av huvudmän för Sparbanksstiftelsen Lidköping under perioden 2022-2023
 24. Eventuellt ytterligare valärenden
Handlingarna finns också att ta del av via Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio .

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!