Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige den 25 februari 2019

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
25 februari 2019 klockan 18.00.

Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 3. Medborgarförslag om ny väg från Nordskogsområdet till centrala Källby
 4. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 5. Eventuellt inkomna motioner
 6. Information om resultat av SCB:s medborgarundersökning 2018, Götene kommun
 7. Aktuell information från kommunstyrelsen
 8. Tillägg av uppgiften kommunjägare i reglemente för Nämnden för service och teknik
 9. Utredning av taxa för industriavfall,avlämningsavgifter vid Återvinningscentralen i Götene, för näringsidkare
 10. Uppstart av gymnasieskola för elever boende på hem för vård eller boende, HVB
 11. Anmälningar till kommunfullmäktige
 12. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Götene Industrier AB mandatperioden 2019-2022
 13. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Medeltidens Värld AB mandatperioden 2019-2022
 14. Eventuellt ytterligare valärenden

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!