Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunfullmäktige 16 december 2019 på Lundsbrunns kurort

Kommunfullmäktiges möte den 16 december 2019 hålls i Kinnekullesalen på Lundsbrunns kurort. Sammanträdet börjar klockan 17.00. Hela mötet är öppet för allmänheten så välkomna att lyssna till debatten!

Uppvaktningar klockan 17.00

Kommunfullmäktige inleder mötet med att uppvakta avgående förtroendevalda samt årets mästare - kommuninvånare som under året vunnit svenskt, nordiskt och europeiskt mästerskap samt världsmästerskap!

Julbuffé serveras för fullmäktige och inbjudna ca klockan 17.30. Åhörare har möjlighet att själva köpa julbuffé, kaffe och kaka.

Kommunfullmäktige återupptar mötet ca klockan 18.30.

Vilka ärenden behandlas?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
  1. Avtackning av avgående förtroendevalda
  2. Uppvaktning av mästare, kommuninvånare som under året vunnit svenskt, nordiskt och europeiskt mästerskap samt världsmästerskap.
 2. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 3. Svar på interpellation till ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid: Hur ser planeringen ut för Västerbyområdet?
 4. Svar på interpellation till kommunstyrelsen ordförande: Kommer det tas fram en handlingsplan för att utrymma nuvarande verksamheter från Västerbyskolan?
 5. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Varför lyfts inte frågan om ansökan om bidrag från Folkets Hus-föreningen i Hällekis till kommunfullmäktige för beslut?
 6. Svar på interpellation till kommunstyrelsen ordförande: Vad händer med kvarteret Hallonet?
 7. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Har nämnder och styrelser rätt att utreda frågor gällande politisk organisation utan uppdrag från kommunfullmäktige
 8. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 9. Eventuellt inkomna motioner
 10. Falkängen - inriktning och ägande
 11. Fastställande av budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022, Götene kommun samt rapport av nämndernas verksamhetsmål och verksamhetsbudget
 12. Antagande av renhållningstaxa 2020, Götene Vatten & Värme AB
 13. Antagande av VA-taxa 2020, Götene Vatten & Värme AB
 14. Götene-Skara gemensamma lönenämnd: Nytt samverkansavtal
 15. Antagande av reglemente för Götene-Skara gemensamma lönenämnd
 16. Antagande av styrdokument krisberedskap 2019
 17. Svar på motion från Vänsterpartiet (V) om inventering av vandringshinder i våra åar
 18. Svar på motion från Centerpartiet (C) om att stoppa inköp av produkter med tillsatser av mikroplaster
 19. Anmälningar till kommunfullmäktige
 20. Eventuella valärenden

Du kan även ta del av dagordningen samt läsa handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Lundsbrunns kurort för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!