Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Publicerad: 21 mars 2011
Götene kommun har för tredje gången deltagit i projektet Kommunens kvalitet i korthet. Projektet genomförs i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2008 deltog 62 kommuner, 2009 hade antalet ökat till 68 och nu 2010 har 129 kommuner deltagit.

Projektet syftar till att ta fram kvalitetsmått inom en rad kommunala ansvarsområden och göra det möjligt att jämföra dessa mått med andra kommuner. Det kan till exempel handla om att jämföra hur stor andel miljöbilar kommunorganisationen har, hur lång tid det tar att få plats på en förskola, hur nöjda brukarna är inom äldreomsorgen och dylikt.

Måtten kan användas dels i dialog mellan förtroendevalda politiker och medborgare, som ett diskussionsunderlag, och dels i styrning och kvalitetsarbete i kommunen.

Götene kommun redovisar både höga, medelmässiga och låga resultat i denna mätning. I den länkade rapporten nedan är det möjligt att utläsa nätverkets bästa respektive sämsta resultat för 26 enskilda mått. Dessutom finns ett genomsnitt för samtliga deltagande kommuner angivet. Götenes resultat för 2010 är markerat i måtten och resultatet från tidigare års mätningar finns också angivet, i de fall måttet funnits tidigare. Även två av våra grannkommuners resultat finns angivet - Varas och Lidköpings.

Rapport - Kommunens kvalitet i korthet 2010

För den som vill fördjupa sig ytterligare finns information på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

SKL - Kommunens kvalitet i korthet

Vid frågor, vänligen kontakta:
Karin Skarin, Kvalitetskoordinator
Telefon: 0511-38 62 94
E-post: karin.skarin@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!