Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunens kvalitet i korthet 2009

Götene kommun har för andra gången deltagit i projektet Kommunens kvalitet i korthet. Projektet genomförs i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2008 deltog 62 kommuner och 2009 hade antalet ökat till 67.

Projektet syftar till att ta fram kvalitetsmått inom en rad kommunala ansvarsområden och göra det möjligt att jämföra dessa mått med andra kommuner. Det kan till exempel handla om att jämföra hur stor andel miljöbilar kommunorganisationen har, hur lång tid det tar att få plats på en förskola, hur hög servicenivån är inom hemtjänsten och dylikt.

Måtten kan användas dels i dialog mellan förtroendevalda politiker och medborgare, som ett diskussionsunderlag, och dels i styrning och kvalitetsarbete i kommunen.

Götene kommun redovisar både höga, medelmässiga och låga resultat i denna mätning. I den länkade rapporten nedan är det möjligt att utläsa vilken kommun i nätverket som har det bästa respektive sämsta resultatet för 28 enskilda mått. Dessutom finns ett genomsnitt för samtliga deltagande kommuner angivet. Götenes resultat för 2009 är markerat i måtten och resultatet från förra årets mätning finns också angivet, i de fall måttet fanns redan 2008.

Mer information

För den som vill fördjupa sig ytterligare finns samtliga deltagande kommuners resultat för samtliga mått angivna i kompletta filen.

Vi frågor vänligen kontakta Karin Skarin
Telefon: 0511-38 62 94
E-post: karin.skarin@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!